🎁 Darujte dárek, který dává smysl – vánoční poukaz na jazykový kurz. Obdarujte své blízké.

Společný evropský referenční rámec

Společný evropský referenční rámecJde o dokument, vydaný Radou Evropy, který umožňuje porovnat jazykovou úroveň studentů z různých zemí. Jeho smyslem je tedy hlavně porovnávat a sjednotit zkoušky, učebnice, dosažené úrovně (hodnocení) a kurzy. Jednotlivých úrovní je celkem šest (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Tyto kategorie ukazují na úroveň porozumění při čtení, poslechu, písemném projevu a konverzaci. Běžně se společný evropský referenční rámec označuje zkratkou SERR.

A1 – Začátečnická úroveň, student rozumí jednoduchým výrazům a základním frázím. Umí představit sebe a svou rodinu, klást jednoduché otázky, používat základní číslovky atp. Student na této úrovni je také schopen jednoduché konverzace.

A2 – Student dokáže používat slovíčka a fráze, které se ho bezprostředně týkají. Dokáže komunikovat na základě prostých vět a vést jednoduchou konverzaci na téma, které je mu blízké. Dokáže napsat dopis o sobě.

B1 – Student této úrovně rozumí textům osahujícím pocity, složitější větná spojení atp. Dorozumí se v nejběžnějších situacích a dokáže dobře diskutovat o tématech, ke kterým má slovní zásobu. Dokáže vyprávět příběh či vyjadřovat své pocity. Umí stručně vyjádřit své názory a plány.

B2 – Ve svém oboru dokáže porozumět i složitým diskuzím a aktivně se jich účastnit. Rozhovor s druhou osobou může vést zcela spontánně, a to i s rodilým mluvčím. Dokáže si jazykově poradit ve většině situací spojených s užitím jazyka, například na dovolené. Umí napsat složité a strukturované texty i s odbornější tematikou.

C1 – Student, který dosáhl této úrovně, rozpoznává implicitní významy textů. Při rozhovoru s rodilým mluvčím reaguje plynule, bez zjevného hledání slovíček. Jazyk používá pružně a spontánně. Nemá problémy s psaním textů na podrobná a složitá témata.

C2 – Studenti této úrovně snadno porozumí téměř čemukoli, co uslyší nebo si přečtou. Shrnout informace z jiných zdrojů a vést přednášky či prezentace na odborná témata jim nečiní problém. I ve složitých situacích dokážou přesně vystihnout jazykové a významové odstíny.