On-line rozřazovací testy

Vyberte si jazyk a absolvujte třicetiminutový test. Otázky jsou řazeny podle obtížnosti. Test můžete kdykoli vyhodnotit tak, že sjedete na konec testovacích otázek a zmáčknete tlačítko „Odeslat“.

Vyhodnocení testů

Po odeslání testu se vám zobrazí výsledné skóre a odpovídající úroveň pokročilosti. Následně můžete pokračovat na výpis jazykových kurzů pro vaši pokročilost nebo na přehled správných odpovědí.

Ve vyhodnocení testů používáme úrovně pokročilosti (A1–C2) dle Evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR). Zde najdete popisy úrovní.