Pomaturitní studium Japonštiny

Za jediný rok se naučíte komunikovat v japonštině. Čeká vás 10 měsíců a 800 hodin intenzivního studia s nejvyhlášenějšími lektorkami a lektory japonského jazyka, kultury a kaligrafie v Čechách a s tradicí již od roku 2001.

Přihlaste se do pomaturitního studia jazyků 2024/2025 a získejte status studenta. Za jediný rok se posunete o 2 jazykové úrovně. 

Info o studiu

Kvalifikovaní lektoři

Zkušení lektoři jsou základem toho, aby vás studium bavilo. Jen s jejich pomocí dokážete ze svého studia vytěžit maximum.

10–15 studentů na třídu

Pomaturitní kurzy jiných škol mají skupiny po 18 studentech. Naše studijní skupiny mají max. 15 studentů.

Dvě úrovně jazykové pokročilosti

Na začátku studia vás zařadíme do jedné ze dvou jazykových úrovní. Jako jediná jazyková škola v Praze nabízíme začátečnickou a mírně pokročilou úroveň pomaturitního studia japonštiny.

Metodika, která má cíl

Naše akademické oddělení se stará o to, aby výuka byla pestrá, zábavná a obsahovala nové trendy. Pro každou jazykovou úroveň sestavuje metodický plán, který vás vede ke složení mezinárodní jazykové zkoušky.​

Výhody, které získáte

 • Možnost platby školného formou splátek
 • Dva skupinové kurzy naší školy zdarma
 • Sleva na učebnice 10 %.
 • Vrácení 100 % školného při přijetí na VŠ/nesložení maturity
 • Získáte status studenta na celý školní rok
 • Studium probíhá ve snadno dostupných učebnách na Florenci
 • Studentská karta ISIC za zvýhodněnou cenu
 • Mezinárodní zkouška „nanečisto“
 • Doplňkové studijní materiály

Získejte status studenta! Jako letošní maturanti ho získáte automaticky při přihlášení do pomaturitního studia 2024/2025!

Obsah studia

Japonská gramatika a písmo

V japonské gramatice a písmu si osvojíte všeobecný přehled o základní japonské gramatice a jejím korektním použití v mluveném i psaném textu. Naučíte se hiraganu, katakanu a cca 300 základních znaků. Budete studovat z učebnic Japonština (Leda, 2007) a Minna no Nihongo 1 a 2.​

Japonská konverzace

Díky kurzu konverzace s rodilou mluvčí se dorozumíte v základních situacích a pochopíte odlišnosti japonské mentality a kultury. Zkusíte si modelové situace a v praxi využijete osvojenou gramatiku a slovní zásobu – to vše na pozadí japonských reálií. V kurzu budete často pracovat s audiovizuálními pomůckami.​

Tvarosloví a četba textu

V tomto předmětu klademe důraz na specifika japonského textu a na odlišnosti mezi mluveným a psaným jazykem. Na vybraných textech se naučíte pasivně porozumět gramatickým strukturám, které jsou nad rámec gramatiky základního kurzu. Získáte také schopnost orientovat se v neznámém textu.

Historie a kultura

V cyklu přednášek vám poskytneme průřez dějinami a literaturou Japonska od nejstarších dob až po současnost a zahrneme i geografii, informace o vývoji japanologie a reálie potřebné k pochopení struktury jazyka a způsobu komunikace. Dostanete také seznam doporučené literatury.​

Kaligrafie

V kurzu kaligrafie vám představíme japonskou kulturu a filozofii písma. Vedle nácviku různých druhů písma a kaligrafických technik si vyzkoušíte tradiční japonskou vazbu sešitů. Kurz završíte společnou vernisáží studentských prací. Vaše kaligrafie budou vystaveny ve veřejných prostorách.​

Praktický přínos studia

Mnoha absolventům tohoto kurzu se podařilo uspět v přijímacích zkouškách na japanologii, najít práci v japonských firmách nebo vyjet do Japonska. Pro mnohé to byl, podle jejich vlastních slov, nejzajímavější rok studia v životě.​

Den otevřených dveří

 • Zúčastněte se ukázkové lekce
 • Prozkoumejte učebny na nám. Míru 15
 • Zodpovíme vám všechny dotazy 
24. 1. 2024 v 15:00

Co vám studium přinese?

 • Studiem vás provedou autorky učebnice Japonština pro každého (2023).
 • Dva dny v týdnu budete konverzovat s rodilou mluvčí.
 • Osvojíte si jedinečný vhled do japonské historie a kultury.
 • Výuku písma s certifikovanou mistryní kaligrafie zakončíte vlastní vernisáží.
 • Zúčastníte se výstav, prohlídek, promítání i akcí veřejnosti jinak uzavřených.
 • Součástí studia je příprava na zkoušku JLPT, úroveň N5.
44 900 Kč
37 900 Kč
akce platí jen do 29. 2. 2024

Celkem 800 hodin učiva / tedy 47 Kč za hodinu. Placení školného a splátky

Kdo vás bude učit

Rozhovory se studenty

Studenti o nás říkají:

Na co se nejčastěji ptáte:

 • velmi malé studijní skupinky (10–15 studentů)
 • 20 vyučovacích hodin týdně
 • denně 9.30–12.45 

Cílem programu pomaturitního studia jazyků je naučit vás komunikovat v japonštině a připravit vás k mezinárodně uznávaným zkouškám JLPT.

V průběhu studia složíte příslušné mezinárodní zkoušky:

 • JLPT (Japanese Language Proficiency Test).

Nejjednodušší je úroveň 5 a nejnáročnější úroveň 1. Každá úroveň se skládá ze slovíček a kanji znaků, poslechu a gramatické části. 

Součástí pomaturitního studia japonštiny je příprava na zkoušku JLPT / úroveň N5.

JLPT náročností přesahuje jednoleté studium, řada z vás i tak test složí.

Doba trvání

 • Slovíčka a znaky, 25 min.
 • Poslech, 25 min.
 • Gramatika a čtení, 50 min.

Požadavky

 • Student by měl znát kolem 100 znaků kanji a 800 slovíček.
 • Potřebný počet hodin studia dle Japan Foundation je 250-400.

Věříme, že pokud se s námi během roku budete na zkoušku zodpovědně připravovat, jistě ji na závěr studia složíte, proto jsme se rozhodli, poskytnout vám garanci složení zkoušky. Těm z vás, kteří nesložíte zkoušku z japonštiny, uhradíme 100 % ceny zkoušky v nejbližším opravném termínu.

Garance složení zkoušky platí v případě, že: 

 • Budete mít docházku za celou dobu studia alespoň 80 %.
 • Získáte alespoň 80 % bodů ve zkoušce „nanečisto“.

Zkouška „nanečisto“ (mock test) vám umožní vyzkoušet si autentickou atmosféru mezinárodní zkoušky. Díky mock testu se psychicky připravíte na skutečnou zkoušku a především získáte zpětnou vazbu v tom, jaké jsou vaše šance u zkoušky uspět. Zkoušky nanečisto jsou obsahově shodné s mezinárodními zkouškami, na které se budete hlásit.

Naši studenti se v muzeu účastní přednášek a dalších akcí spojených s japonskou kulturou a dvakrát za rok mají možnost podívat se do jinak nepřístupných depozitářů.

Na začátku studia budete rozřazeni do studijních skupin. Pro japonštinu pravidelně otevíráme dvě třídy. 

Vyučujeme podle učebnice Japonština (LEDA, 2007). Spoluautorka učebnice Denisa Vostrá bude zároveň jednou z vašich lektorek.  Hlavní učebnici doplňují další materiály, většinou dovezené přímo z Japonska pro naše pomaturitní studium.

Školné uhradíte buď platbou v hotovosti na adrese jazykové školy nebo bezhotovostním převodem. Pro identifikaci vaší platby od nás obdržíte variabilní symbol.

 • Po přihlášení do studia uhradíte zálohu 5 000 Kč. Zaplacením zálohy si zajistíte závaznou rezervaci místa v kurzu. Záloha vám bude započtena do celkové ceny pomaturitního studia nebo vrácena v případě, že budete přijati na vysokou školu.
 • Před nástupem do studia uhradíte zbylou část školného (celková cena mínus záloha).
 • Cena za školné formou dvou splátek vychází z aktuální ceny studia,  která se navyšuje o 3 %. Před nástupem do studia uhradíte 50 % ceny studia a zbylou část školného (50 % ceny mínus záloha) uhradíte v termínu dle splátkového kalendáře.
 • Cena za školné formou sedmi splátek vychází z aktuální ceny studia,  která se navyšuje o 10 %. Před nástupem do studia uhradíte 40 % ceny studia a zbylou část školného (60 % ceny mínus záloha) uhradíte v termínu dle splátkového kalendáře.

Největší skupinu studentů tvoří čerství maturanti, kteří se chtějí za jeden rok výrazně zlepšit v japonštině. Těm zůstává i status studenta pro potřeby zdravotního a sociálního pojištění, daňových odpočtů, studentských slev na jízdné, apod. Zhruba 30 % studentů japonštiny pak tvoří další zájemci o japonský jazyk a kulturu.

Pomaturitní studium japonštiny probíhá na Florenci, v moderních klimatizovaných učebnách. V učebnách jsou k dispozici chytré televize s přístupem na internet, CD a DVD přehrávač a připojení k internetu přes Wi-Fi. K dispozici je kuchyňka a automat na stolní vodu.

Pomaturitní studium se řídí Organizací školního roku vydanou ministerstvem školství (viz webové stránky MŠMT). Školní vyučování začíná 1. září a končí 30. června. Vyučování probíhá od pondělí do pátku v rozsahu čtyř vyučovacích hodin v čase 9.30 až 12.45.

Tereza (ČR), lektorka angličtiny a korejštiny

Dotazy? Sem s nimi! 🙂

ZAVOLEJTE DO ŠKOLY

222 517 869

Na příjmu jsme po–pá, 9.00–17.00.

NAPIŠTE NÁM E-MAIL

Odpovíme vám obratem.

Pojďte studovat se Spěváčkem

 • Rezervace
 • Dotaz

Rezervace studia

Osobní údaje

Doplňující informace

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Přihláška je nezávazná. Nic neplatíte. Jen si u nás rezervujete místo.

Dotaz na pomaturitní studium

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ukázková hodina ZDARMA

Přesvědčte se, zda je pro vás pomaturitní studium to pravé. Nechte nám tady svůj telefon, ozveme se a hodinu domluvíme.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Váš kontakt využijeme pouze pro potřeby dohodnutí ukázkové hodiny.