Pomaturitní studium japonštiny

Představujeme vám studium, kde se za jediný rok naučíte komunikovat v japonštině. Čeká vás 10 měsíců a 800 hodin intenzivního studia s nejvyhlášenějšími lektorkami japonského jazyka, kultury a kaligrafie v Čechách a s tradicí již od roku 2001.

Nemáte zájem o intenzivní studium? Nově pořádáme také skupinové kurzy japonštiny pro širokou veřejnost.

ON-LINE REZERVACE

Co vám studium přinese?

 • Studiem vás povede spoluautorka učebnice Japonština (Leda, 2007).
 • Dva dny v týdnu budete konverzovat s rodilou mluvčí.
 • Osvojíte si jedinečný vhled do japonské historie a kultury.
 • Výuku písma s certifikovanou mistryní kaligrafie zakončíte vlastní vernisáží.
 • Zúčastníte se čajového obřadu, výstav, prohlídek, promítání i akcí veřejnosti jinak uzavřených.
 • Součástí studia je příprava na zkoušku JLPT, úroveň N5.

Jaké jsou praktické přínosy studia?

Mnoha absolventům tohoto kurzu se podařilo uspět v přijímacích zkouškách na japanologii, najít práci v japonských firmách nebo vyjet do Japonska. Pro mnohé to byl, podle jejich vlastních slov, nejzajímavější rok studia v životě.

Kolik pomaturitní studium japonštiny stojí?

týdněvstupní úroveňjazykrozvrhcenarezervovat
20 h.začátečníkjaponštinapopá, 9:3012:4537 900rezervace
20 h.mírně pokročilíjaponštinapopá, 9:3012:4537 900rezervace

Finance a slevy

 • dva veřejné kurzy naší školy zdarma
 • možnost platby formou splátek
 • vrácení školného při přijetí na VŠ
 • studentská karta ISIC

Obsah studia

studium_1Japonská gramatika a písmo
V japonské gramatice a písmu si osvojíte všeobecný přehled o základní japonské gramatice a jejím korektním použití v mluveném i psaném textu. Naučíte se hiraganu, katakanu a cca 300 základních znaků. Budete studovat z učebnic Japonština (Leda, 2007) a Minna no Nihongo 1 a 2.

studium_2

Japonská konverzace
Díky kurzu konverzace s rodilou mluvčí se dorozumíte v základních situacích a pochopíte odlišnosti japonské mentality a kultury. Zkusíte si modelové situace a v praxi využijete osvojenou gramatiku a slovní zásobu – to vše na pozadí japonských reálií. V kurzu budete často pracovat s audiovizuálními pomůckami.

studium_3Tvarosloví a četba textu
V předmětu tvarosloví a četba textu klademe důraz na specifika japonského textu a na odlišnosti mezi mluveným a psaným jazykem. Na vybraných textech se naučíte pasivně porozumět gramatickým strukturám, které jsou nad rámec gramatiky základního kurzu. Získáte také schopnost orientovat se v neznámém textu.

studium_4Historie a kultura
V cyklu přednášek vám poskytneme průřez dějinami a literaturou Japonska od nejstarších dob až po současnost a zahrneme i geografii, nformace o vývoji japanologie a reálie potřebné k pochopení struktury jazyka a způsobu komunikace. Dostanete také seznam doporučené literatury.

studium_5Kaligrafie
V kurzu kaligrafie vám představíme japonskou kulturu a filozofii písma. Vedle nácviku různých druhů písma a kaligrafických technik si vyzkoušíte tradiční japonskou vazbu sešitů. Kurz završíte společnou vernisáží studentských prací. Vaše kaligrafie budou vystaveny ve veřejných prostorách.

Hodnocení našich studentů

Přečtěte si rozhovor s našimi absolventy.

Musím vyjádřit svou velkou spokojenost s pomaturitním studiem japonštiny, byl to ten nejzáživnější a nejlepší školní rok, který jsem zažil. Skvělý a talentovaný kolektiv, profesionální a schopné lektorky, které se vás snaží naučit opravdu všechno, co se dá za školní rok stihnout. Díky jejich pomoci jsem se dostal i na vysokou školu se zaměřením na japonštinu.

Vojtěch, studium japonštiny

Pomaturitní studium japonštiny v JŠ Spěváček je podle mě skutečně skvělá příprava na přijímací zkoušky na japanologii. Přednášky o japonských reáliích jsou dobře strukturované a zábavně vykládané, a člověk si z nich opravdu odnese mnoho nových poznatků, včetně detailů, které se často u zkoušek vyskytují. Celé pomaturitní studium hodnotím velmi kladně, a za třešničku na dortu bych označila hodiny kaligrafie, které jsou na konci roku završeny společnou výstavou.

Tereza, studium japonštiny

Rád bych vyjádřil se studiem svoji velkou spokojenost. Byl to pravděpodobně nejlepší rok studia, který jsem zažil, a to z mnoha důvodů – spolužáci byli nesmírně inteligentní a talentovaní lidé, lektorky velice kvalifikované, aktivní a schopné.

Ondřej, studium japonštiny

Ráda bych vyjádřila svou spokojenost s ročním studiem japonštiny. Velmi mi vyhovovalo, že jsme se věci neučili odděleně a lektorky nás vždy upozornily na souvislosti mezi japonským jazykem, myšlením a kulturou. Všem děkuji za přátelský přístup a úžasně strávený rok.

Alžběta, studium japonštiny

Chtěla bych vám moc poděkovat za úžasně strávený rok plný nových poznatků, zábavy a zkušeností. Ani nemohu uvěřit, kolik se toho za rok strávený v pomaturitním studiu událo a kolik jsem toho díky kurzu dokázala. V Japonsku jsem se potom nejen domluvila, ale také jsem byla schopná konverzovat, což bylo naprosto dokonalé.

Helena, studium japonštiny

‚Tento rok byl jeden z nejlepších!‘ či ‚Tak na tuhle třídu nikdy nezapomenu!‘. Těmito slovy by se daly popsat pocity, které jsme za celý letošní rok nasbírali, ale není to celá pravda, jelikož ty pravé zkušenosti a pocity nelze vyjádřit prostými slovy, ty musíte zažít!

Osobně jsem se naučil tento rok to, co jinde trvá za tři roky. Gramatika, konverzace, slovíčka, znaky a má nejoblíbenější kaligrafie dohromady utváří vynikající portfolio vědomostí, s nimiž se ve světě neztratíte. Já se rozhodně neztratím, jelikož jsem se díky JŠ Spěváček bez velkých obtíží dostal tam, kam jsem chtěl nejvíc – na obor Japonská filologie na FF UP.

Vojta, studium japonštiny

Přiznávám se, že jsem se pomaturitního studia japonštiny ze začátku trochu obávala, ale ukázalo se, že naprosto zbytečně. Lektorky byly maximálně vstřícné, takže se člověk nemusel bát zeptat na cokoli. A dokonce byly rády, že se ptáte! S klidným svědomím tedy mohu tento kurz doporučit. Jen malá rada do začátku: je dobré naučit se hiraganu i katakanu už během září.

Tereza, studium japonštiny

Pomaturitní studium japonštiny na jazykové škole Spěváček bylo velmi zajímavou a poučnou zkušeností. Studium je vedeno velice přátelsky. Učitelé jsou příjemní a milí. Docházku si hlídají studenti sami. Lekce byly zábavné, a přitom poučné. Hodiny s rodilou mluvčí jsou zaměřeny opravdu na rozvoj konverzace. Studium mě bavilo, navíc každý další jazyk člověka obohatí. Hodnotím 10 body z 10.

David, studium japonštiny

Představujeme jazykovou školu SPĚVÁČEK

Jsme moderní jazyková škola s více než 3 000 studenty. Náš akademický tým tvoří 300 lektorů z 32 zemí. Vaše pomaturitním studium japonštiny povedou:

Denisa Vostrá

Denisa Vostrá vystudovala japanologii na FF UK a doktorské studium na DAMU. Je odbornicí na japonskou tradiční kulturu a divadlo. Věnuje se redakční činnosti a překládá odborné i umělecké texty. Je spoluautorkou komplexu učebnic Japonština (Grada, 2007). Kromě jazykové školy Spěváček pedagogicky působí také na Slezské univerzitě a MUP.

Pattarawan Youyen

Pattarawan Youyen vystudovala učitelství japonštiny na Univerzitě zahraničních studií v Ósace a poté zde získala doktorát z japonské a thajské lingvistiky. Lektorka má dvacetiletou zkušenost s pedagogickou i metodickou činností na univerzitách v Japonsku, Thajsku a České republice.

Julie Honyšová

Julie Honyšová vystudovala japanologii na FF UK. Absolvovala roční pobyt na škole čajového obřadu v Kjótu a dvouměsíční stáž pro učitele japonštiny v japonské Urawě. Japonský jazyk a kulturu vyučuje přes 10 let. Působí i jako tlumočnice a licencovaná průvodkyně.

Petra Vitásková

Petra Vitásková vystudovala kaligrafii ve škole Nihon Shodou Kyoiku Gakkai v Tokiu. Má 6 dan v různých disciplínách kaligrafie a zkoušku Shi kyo, která ji opravňuje kaligrafii vyučovat. Kaligrafii učí v JŠ SPĚVÁČEK i ve vlastních večerních kurzech.

Michaela Tománková

Michaela Tománková vystudovala mezinárodní vztahy se specializací na Japonsko na Moskevském státním institutu mezinárodních vztahů. Absolvovala stáž pro učitele japonštiny v japonské Urawě. Japonštinu vyučuje více než 20 let. Působí také jako licencovaná průvodkyně a tlumočnice.

Alice Kraemerová

Alice Kraemerová vystudovala japanologii a anglistiku na FF UK Praha. Učila na FF UK Praha a FF UP v Olomouci. Tlumočí a překládá na volné noze. Od roku 2002 pracuje v Náprstkově muzeu jako kurátorka japonské sbírky. V roce 2015 získala Řád vycházejícího slunce a zlatých paprsků s rozetou za dlouholeté šíření japonské kultury.

Tomáš Jurkovič

Tomáš Jurkovič vystudoval japanologii a doktorské studium na FF UK, kde také řadu let vyučoval. Absolvoval dva dlouhodobé studijní pobyty na tokijské univerzitě Waseda. V Tokiu rovněž vyučoval češtinu v kulturním centru Asahi a na japonském ministerstvu zahraničí. Od roku 2002 se věnuje překládání a interpretaci děl moderní japonské literatury (Haruki Murakami, Tanizaki Džun’ičiró).


Galerie akcí pomaturitního studia japonštiny


Domluvte si ukázkovou lekci

Víme, že rozhodování o budoucím studiu se nesmí uspěchat. Proto máte možnost přijít se podívat na ukázkovou lekci a promluvit si s lektorem a se studenty. Stačí zavolat na číslo 222 517 869 a domluvit se s námi na místě a času lekce.

Rezervace studia

Doporučujeme vám zajistit si místo v pomaturitním studiu japonštiny již nyní prostřednictvím nezávazné on-line rezervace.

ON-LINE REZERVACE

Zeptejte se

Chcete se zeptat na cokoli ohledně pomaturitního studia japonštiny? Dejte nám vědět, rádi vám obratem odpovíme.

Stáhněte si leták

Veškeré informace o pomaturitním studiu japonštiny si také můžete stáhnout a vytisknout.

Leták k pomaturitnímu studiu japonštiny

Japanese Language Proficiency Test

JLPT je rozdělen do pěti úrovní. Nejjednodušší je úroveň 5 a nejnáročnější úroveň 1. Každá úroveň se skládá ze slovíček a kanji znaků, poslechu a gramatické části.

Součástí pomaturitního studia japonštiny je příprava na zkoušku JLPT / úroveň N5:

Doba trvání

 • Slovíčka a znaky, 25 min.
 • Poslech, 25 min.
 • Gramatika a čtení, 50 min.

Požadavky

 • Student by měl znát kolem 100 znaků kanji a 800 slovíček.
 • Potřebný počet hodin studia dle Japan Foundation je 250-400.

| pomaturitní studium | pomaturitní studium angličtiny | němčiny | španělštiny | francouzštiny | ruštiny |

| cena studiadotazy | zkoušky | lektoři| společné akce | rezervace |

Učebny jazykové školy Praha (9× v Praze na metru)

ANDĚL

Na Bělidle 28, Praha 5

BUDĚJOVICKÁ

Pacovská 31, Praha 4

DEJVICKÁ – Santinka

Nám. Na Santince 2, P 6

FLORENC

Ke Štvanici 4, Praha 8

HRADČANSKÁ

M. Horákové 64/101, P 6

KOBYLISY

Trojská 46/8, Praha 8

NÁMĚSTÍ MÍRU

nám. Míru 15, Praha 2

NÁMĚSTÍ MÍRU

Slezská 1, Praha 2

VYSOČANSKÁ

Kolbenova 1, Praha 9

Kanceláře jazykové školy

náměstí Míru 15, 120 00 Praha 2
náměstí Na Santince 2, 160 00 Praha 6
Podrobné kontakty

608 602 611

222 517 869

skola@spevacek.info