Jsme členy asociací a komor

Oborové asociace

Členství v oborových asociacích chápeme jako závazek kvality vůči našim zákazníkům a zároveň jako zdroj cenných informací z oblasti jazykových služeb. V neposlední řadě pro nás členství v uvedených asociacích znamená čest a otázku prestiže.

Asociace jazykových škol (AJŠ)

Vstupem do Asociace jazykových škol jsme se přihlásili k pravidlům a principům, které členové ctí. Připravujeme kvalitní vzdělávací programy ve stejně kvalitním prostředí, spolupracujeme s kvalifikovanými lektory, které pravidelně školíme. V neposlední řadě také pracujeme se zpětnou vazbou jak našich klientů, tak i našich zaměstnanců.

Obchodní komory

Vstoupili jsme do Americké obchodní komory ČR a Česko-německé obchodní a průmyslové komory. V rámci našeho působení zde chceme přispět zkušenostmi v oblasti jazykových služeb – překladů, tlumočení a výuky jazyků.

Americká obchodní komora ČR

Hlásíme se k hodnotám, které komora prosazuje v rámci české společnosti a podnikatelského prostředí. Pravidelně se účastníme řídicích výborů a dalších aktivit AmCham. V oblasti jazykových služeb pro komoru zajišťujeme překladatelské a tlumočnické služby a připravujeme odborné jazykové semináře.

Česko-německá obchodní a průmyslová komora

Řada našich zákazníků pochází z německy mluvících zemí, členství v ČNOPK tak pro nás znamená jedinečnou příležitost, jak se přiblížit německému obchodnímu prostředí. V oblasti jazykových služeb pro komoru zajišťujeme překladatelské a tlumočnické služby.