Den otevřených dveří

Přemýšlíte, kam se vydat po maturitě? Zúčastněte se našeho dne otevřených dveří. Ředitel školy Martin Hejhal vás provede školou, seznámí s naším studiem, představí lektory a zodpoví všechny vaše otázky.

 • 22. března v 15.00
 • Jazyková škola Spěváček, náměstí Míru 15, Praha 2
 • zaregistrujte se předem pomocí formuláře 
 • po registraci vám pošleme bližší informace e-mailem
Dní
Hodin
Minut
Vteřin

Na co se těšit? 

 • Zjistíte přímo u zdroje, jak pomaturitní studium funguje.
 • Dozvíte se více o lektorech pomaturitního studia.
 • Bude vám jasné, jak a kdy se přihlásit.
 • Ředitel školy zodpoví všechny vaše dotazy.

Proč zvolit pomaturitní studium?

 • Za rok se zlepšíte o 2 jazykové úrovně.
 • Získáte mezinárodně uznávaný jazykový certifikát.
 • Zlepšíte si výslovnost díky výuce s rodilým mluvčím.

Nejčastěji se ptáte:

Cílem programu pomaturitního studia jazyků je naučit vás komunikovat v cizím jazyce a připravit vás k mezinárodně uznávaným zkouškám.

 • velmi malé studijní skupinky (10–14 studentů)
 • 20 vyučovacích hodin týdně
 • denně 9.30–12.45

Na závěr studia složíte příslušné mezinárodní zkoušky:

 • Cambridge English – zkoušky Key (KET), Preliminary (PET), First (FCE) a Advanced (CAE)

Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti (poslech, mluvení, porozumění textu a psaní) a posuzují schopnost kandidátů dorozumět se v autentických životních situacích. Věříme, že pokud se s námi během roku budete na zkoušku zodpovědně připravovat, jistě ji na závěr studia složíte, proto jsme se rozhodli, poskytnout vám garanci složení zkoušky.

Věříme, že pokud se s námi během roku budete na zkoušku zodpovědně připravovat, jistě ji na závěr studia složíte, proto jsme se rozhodli, poskytnout vám garanci složení zkoušky. Těm z vás, kteří nesložíte zkoušku z angličtiny, uhradíme 100 % ceny zkoušky v nejbližším opravném termínu.

Garance složení zkoušky platí v případě, že: 

 • Budete mít docházku za celou dobu studia alespoň 80 %.
 • Získáte alespoň 80 % bodů ve zkoušce „nanečisto“.

Zkouška „nanečisto“ (mock test) vám umožní vyzkoušet si autentickou atmosféru mezinárodní zkoušky. Díky mock testu se psychicky připravíte na skutečnou zkoušku a především získáte zpětnou vazbu v tom, jaké jsou vaše šance u zkoušky uspět. Zkoušky nanečisto jsou obsahově shodné s mezinárodními zkouškami, na které se budete hlásit.

Vstupní jazykové úrovně jednotlivých kurzů (začátečník až pokročilý) jsme nastavili s ohledem na to, aby studenti po absolvování pomaturitního studia byli schopni složit odpovídající zkoušku.  V rámci přijetí ke studiu absolvujete písemný rozřazovací test a ústní pohovor. Na základě výsledků testu a pohovoru vás pak zařadíme do jedné z pěti jazykových úrovní.  Budete tak mít zaručeno, že budete ve třídě se spolužáky, kteří umí anglicky podobně jako vy.  

Pracujeme s nejmodernějšími učebnicemi angličtiny, které podporují takzvanou komunikativní metodu. Učebnice kladou důraz na schopnost domluvit se, moderní slovní zásobu, denně využitelné fráze a srozumitelné vysvětlení gramatiky. K učebnicím jsou přiložena originální CD s poslechy, které se používají v hodinách. K učebnicím patří i e-learning. Výuka je doplněna o další studijní materiály vydané speciálně pro přípravu k mezinárodně uznávaným zkouškám Cambridge

Školné uhradíte buď platbou v hotovosti na adrese jazykové školy nebo bezhotovostním převodem v níže uvedených termínech:

 • Po přihlášení do studia uhradíte zálohu 5 000 Kč. Zaplacením zálohy si zajistíte závaznou rezervaci místa v kurzu. Záloha vám bude započtena do celkové ceny pomaturitního studia nebo vrácena v případě, že budete přijati na vysokou školu.
 • Před nástupem do studia uhradíte zbylou část školného (celková cena mínus záloha).
 • Cena za školné formou dvou splátek vychází z aktuální ceny studia,  která se navyšuje o 3 %. Před nástupem do studia uhradíte 50 % ceny studia a zbylou část školného (50 % ceny mínus záloha) uhradíte v termínu dle splátkového kalendáře.
 • Cena za školné formou sedmi splátek vychází z aktuální ceny studia,  která se navyšuje o 10 %. Před nástupem do studia uhradíte 40 % ceny studia a zbylou část školného (60 % ceny mínus záloha) uhradíte v termínu dle splátkového kalendáře.

Největší skupinu studentů tvoří čerství maturanti, kteří se chtějí za jeden rok výrazně zlepšit v angličtině. Těm zůstává i status studenta pro potřeby zdravotního a sociálního pojištění, daňových odpočtů, studentských slev na jízdné, apod. Zhruba 15 % studentů pak tvoří vysokoškoláci, lidé, kteří se vrátili z delšího zahraničního pobytu, maminky na mateřské dovolené a další, kteří sice už nemají nárok na status studenta, ale správně vyhodnotili pomaturitní studium jako nejrychlejší a nejlevnější způsob, jak se naučit nebo si osvěžit cizí jazyk.

Ano, každý rok probíhá čilá spolupráce s mezinárodní organizací IFSA Butler. Díky tomu mají studenti angličtiny možnost vyměnit si zkušenosti a popovídat si se studenty z celého světa, kteří přijedou v rámci výměnného programu do Prahy. Je to pro ně jedinečná šance, jak potkat rodilé mluvčí v podobném věku.

Pro pomaturitní kurzy využíváme stejné prostory jako pro kurzy pro veřejnost. Při rezervaci pomaturitního studia si můžete zvolit preferovanou učebnu v následujících lokalitách v těsné blízkosti metra: Florenc, Náměstí Míru, Hradčanská, Anděl, Vysočanská, Budějovická a Kobylisy.

Učebny jsou moderně vybavené. Je v nich k dispozici počítač s trvalým připojením k internetu a reproduktory, chytrá televize s připojením na internet, CD a DVD přehrávač a připojení k internetu přes Wi-Fi. K dispozici je malá kuchyňka a automat na stolní vodu.

Cílem využití IT ve výuce je především doplnit výukový program o zábavní prvek a zároveň využit aktuální témata, při kterých si rozšiřujete praktickou slovní zásobu. V pomaturitním studiu využíváme především chytré telefony a také notebooky, nejčastěji při skupinových aktivitách, jako je sledování videa s titulky, čtení textů, hraní interaktivních skupinových her a podobně.

Naše třídy jsou vybaveny moderní AV technikou (projektory nebo širokoúhlými HD televizory). Zároveň máte možnost kdykoli využít Wi-Fi připojení k internetu, který je dostupný ve všech učebnách.

Důležitou součástí využití IT ve výuce je informační podpora studia a podpora komunikace mezi školou a studenty. Za tím účelem využíváme informační systém školy, kde najdete zejména přehled docházky.

Tereza (ČR), lektorka angličtiny a korejštiny

Chci dorazit na Den otevřených dveří

Zašlete mi pozvánku na den otevřených dveří.

Upozorníme vás den před konáním akce