Angličtina

Máte dvě možnosti, jak otestovat své znalosti anglického jazyka:

  1. Testy pro jednotlivé pokročilosti (A1-C1) využijte tehdy, dokážete-li svou úroveň znalosti jazyka alespoň orientačně odhadnout.
  2. Test celkových znalostí si zvolte v případě, nemáte-li žádnou představu o tom, jaká je úroveň vaší znalosti angličtiny.

Znám přibližně svou pokročilost

Zkuste test pro jednotlivé pokročilosti – 20 otázek:

Nemám představu o své pokročilosti

Zkuste test celkových znalostí angličtiny – 60 otázek:

Ve vyhodnocení testů používáme úrovně pokročilosti (A1–C2) dle Evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR). Zde najdete popisy úrovní.