Nezávislý jazykový audit

Jazykový audit je objektivní test jazykových znalostí, který s maximální přesností určí jazykovou úroveň studenta v každé jazykové kompetenci – čtení, poslech, ústní a písemný projev.

Výhodou jazykového auditu je, že všichni zaměstnanci projdou stejným testem nezávislé vzdělávací autority. Jejich výsledky proto můžete objektivně porovnávat jak v čase, tak napříč jednotlivými organizačními jednotkami vaší společnosti.

Audit je nyní k dispozici také online. Můžete objednat jednotlivé testy nebo testovací portál s neomezeným počtem testování. Ústní část testu provádíme po telefonu, po Skype nebo osobně.

Jazykový audit využijete například pro:

  • objektivní měření a hodnocení pokroku studentů,
  • ověření efektivity investice do vzdělávání zaměstnanců,
  • testování znalostí při přijímání nových zaměstnanců.

Na základě výsledků testu

  • určíme úroveň jazykových znalostí testovaných zaměstnanců a to s ohledem na Jednotný evropský referenční rámec pro jazyky,
  • vypracujeme Language Competency Audit Report pro vybrané zaměstnance.

Language Competency Audit Report – výstupem auditu je Audit Report s popisem úrovně studenta ve všech jazykových kompetencích ve formě definice toho, co je na pracovišti schopen v daném jazyce zvládnout, studijní doporučení a zejména žádoucí zaměření studia, které vychází z identifikace slabin ve zvládání jazyka.

Jazykový audit se skládá

Z ústní části:

  • Speaking Skills Test – ústní projev – 10 minut

Z písemné části:

  • Reading Skills Test – porozumění textu (čtení) – 45 minut
  • Listening and Writing Skills Test – porozumění mluvenému slovu (poslech) a písemný projev – 45 minut

Poptávka jazykového auditu

Otestování studentů v regionech, nezávislé hodnocení již probíhající výuky, příprava na expanzi do zahraničí, apod.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.