Nezávislý jazykový audit

Jazykový audit je objektivní test jazykových znalostí, který s maximální přesností určí jazykovou úroveň studenta v každé jazykové kompetenci – čtení, poslech, ústní a písemný projev.

Audit je nyní k dispozici také on-line

Můžete objednat jednotlivé testy nebo testovací portál s neomezeným počtem testování. Ústní část testu provádíme po telefonu, po Skype nebo osobně.

Výhodou jazykového auditu je, že všichni zaměstnanci projdou stejným testem nezávislé vzdělávací autority. Jejich výsledky proto můžete objektivně porovnávat jak v čase, tak napříč jednotlivými organizačními jednotkami vaší společnosti.

Jazykový audit využijete například pro:

  • objektivní měření a hodnocení pokroku studentů,
  • ověření efektivity investice do vzdělávání zaměstnanců,
  • testování znalostí při přijímání nových zaměstnanců.

Jazykový audit se skládá z

ústní části:

  • Speaking Skills Test – ústní projev – 10 minut

písemné části:

  • Reading Skills Test – porozumění textu (čtení) – 45 minut
  • Listening and Writing Skills Test – porozumění mluvenému slovu (poslech) a písemný projev – 45 minut

Na základě výsledků testu:

  • určíme úroveň jazykových znalostí testovaných zaměstnanců a to s ohledem na Jednotný evropský referenční rámec pro jazyky,
  • vypracujeme Language Competency Audit Report pro vybrané zaměstnance.

Language Competency Audit Report – výstupem auditu je Audit Report s popisem úrovně studenta ve všech jazykových kompetencích ve formě definice toho, co je na pracovišti schopen v daném jazyce zvládnout, studijní doporučení a zejména žádoucí zaměření studia, které vychází z identifikace slabin ve zvládání jazyka.

Cenová kalkulace auditu

Máte zájem o cenovou kalkulaci jazykového auditu? Vyplňte prosím poptávkový formulář, obratem vám ji zašleme.


Učebny jazykové školy Praha (9× v Praze na metru)

ANDĚL

Na Bělidle 28, Praha 5

BUDĚJOVICKÁ

Pacovská 31, Praha 4

DEJVICKÁ – Santinka

Nám. Na Santince 2, P 6

FLORENC

Ke Štvanici 4, Praha 8

HRADČANSKÁ

Badeniho 290/1, P 6

KOBYLISY

Trojská 46/8, Praha 8

NÁMĚSTÍ MÍRU

nám. Míru 15, Praha 2

NÁMĚSTÍ MÍRU

Slezská 1, Praha 2

VYSOČANSKÁ

Kolbenova 1, Praha 9

Kanceláře jazykové školy

náměstí Míru 15, 120 00 Praha 2
náměstí Na Santince 2, 160 00 Praha 6
Podrobné kontakty

608 602 611

222 517 869

skola@spevacek.info