Tibeto-čínské jazyky

Neboli také sinotibetské jazyky jsou jazykovou rodinou, která je nejčastěji užívána na území Číny a jejího blízkého okolí. Po jazycích indoevropských se jedná o jazykovou rodinu s druhým nejvyšším počtem mluvčích na světě. Vnitřní struktura stále není zcela uspořádána, složení a dělení je tedy poněkud nepřesné. Mezi nejznámější jazykové skupiny spadající do této jazykové rodiny patří mandarínské jazyky, kantonština a tibetobarmské jazyky. Nejznámějšími jazyky pak jsou mandarínština a čínština.