Slovanské jazyky

Slovanské jazyky se řadí mezi jazyky indoevropské. Všechny indoevropské jazyky se zrodily z takzvaného indoevropského prajazyku. Postupem času se z něj oddělil baltsko-slovanský prajazyk a z něj vzešla nám již mírně známá praslovanština, která se stala základem pro všechny slovanské jazyky. Stěhováním skupin postupně docházelo k přeměnám již vzniklých slovanských nářečí, ovšem doposud ne jiných jazyků. Samostatné slovanské jazyky vznikaly v o mnoho delším časovém úseku, kdy se jednotlivá nářečí začala na různých místech vyvíjet odlišně. V jednotlivých slovanských jazycích se používají různé verze latinky a několik variant cyrilice. Základní členění je na západoslovanské jazyky, východoslovanské jazyky a jihoslovanské jazyky. Existuje i řada domnělých a fiktivních větví, jako jsou například severoslovanské jazyky.

Dělení:

 • západoslovanské jazyky
 •  čeština
 •  slovenština
 • lužickosrbské jazyky
 •  hornolužická srbština
 •  dolnolužická srbština
 • lechické jazyky
 •  polština
 •  pomořanština
 •  kašubština
 •  slovinčtina – mrtvý jazyk
 •  polabština – mrtvý jazyk
 •  slezština – někdy pokládána pouze za nářečí polštiny
 • východoslovanské jazyky
 •  běloruština
 •  ukrajinština
 •  ruština
 •  rusínština
 •  smíšené jazyky
 •  suržyk (směs ukrajinštiny a ruštiny)
 •  trasjanka (směs běloruštiny a ruštiny)
 •  russenorsk (směs ruštiny a norštiny)
 • jihoslovanské jazyky
 •  chorvatština
 •  srbština
 •  bosenština
 •  černohorština
 •  slovinština
 •  zámurština
 •  makedonština
 •  bulharština
 •  staroslověnština – mrtvý jazyk
 •  církevní slovanština – liturgický jazyk pravoslavných církví