Románské jazyky

Románské jazyky jsou rodinou, která se vyvinula z latiny. Náleží tedy stejně jako latina mezi jazyky indoevropské. Latina byla úředním jazykem Říše římské a odtud také románské jazyky pocházejí. Románská jazyková větev je velmi rozsáhlá – románskými jazyky hovoří po celém světě více než 800 milionů mluvčích. Mezi nejrozšířenější románské jazyky patří francouzština, španělština, italština, portugalština, rumunština a katalánština. Existuje však řada dalších, méně známých románských jazyků, které jsou dodnes užívány, takovým jazykem je například okcitánština, jíž se mluví především v některých oblastech jižní Francie. Jednotlivé románské jazyky jsou si gramaticky a slovní zásobou velmi blízké. Neznamená to však, že byste se jedním jazykem domluvili mezi všemi ostatními, ale například studium dalšího pro vás bude o mnoho snazší.