Obohacování slovní zásoby

Slovní zásoba patří díky svému vývoji k nejméně stabilním prvkům jazyka. Způsobů jejího obohacování (tvoření slov) v češtině je několik. Mezi ně patří tvoření nových slov odvozováním (les – lesník), skládáním (anglický jazyk – angličtina) a zkracováním (Česká dopravní kancelář – Čedok). Dále se pak slovní zásoba obohacuje přejímáním slov z cizích jazyků (spaghetti – špagety), spojováním slov do sousloví (lehká atletika) a přenesením významu (vypil sklenici).