Mateřský jazyk

Mateřský jazyk je pojem, jejž si různé kultury a národnosti vykládají po svém. V českém prostředí se za mateřský jazyk považuje první jazyk, který se jedinec naučil. Tedy ve většině případů jazyk, jímž na malé dítě mluví rodiče. V jiných kulturách se však setkáme s odlišným výkladem. Za mateřštinu se považuje například jazyk, který je v daném státu hlavní či je za hlavní určený, nebo jazyk, jímž na dítě hovořila matka, podílející se nejvýrazněji na jeho výchově. Dále se může jednat třeba o jazyk, jejž dotyčný nejlépe ovládá nebo s nímž se nejlépe identifikuje.