🎁 Darujte dárek, který dává smysl – vánoční poukaz na jazykový kurz. Obdarujte své blízké.

Jazykový audit

Jazykový auditJazykový audit je nástrojem, který vede k zefektivnění práce, zvýšení hospodárnosti využívaných prostředků a ke zlepšení firemní kultury. Standardně sestává ze tří částí – analýzy jazykové úrovně zaměstnanců, analýzy jazykových potřeb firmy a samotného návrhu vzdělávacího programu, přesně dle potřeb, které vyplynou z analýz. Analýza jazykové úrovně zaměstnanců jasně napoví, do jaké úrovně je zařadit, a navrhne individuální plán pro každého z nich. Výsledkem je tedy nezávislé a komplexní hodnocení všech zaměstnanců, kteří jsou do auditu zapojeni. Apeluje se nejen na mluvenou komunikaci, ale také na poslech, gramatiku a psanou formu. Díky jednotlivým složkám se zaměstnanci mohou zaměřit na tu část, v níž vyplavou na povrch nedostatky.

Samotná analýza znalostí zaměstnanců však nestačí k výběru nejvhodnějšího kurzu. Je třeba také zanalyzovat potřeby firmy či organizace a výuku tomu přizpůsobit. Díky tomu lze vynaložené prostředky investovat skutečně efektivně. Při analýze jazykových potřeb samotné firmy je kladen apel na organizační strukturu, zaměření v oboru, jednotlivá oddělení a jejich pracovní náplň.

Výsledkem auditu je přehled veškerých jazykových dovedností v kombinaci s potřebami firmy. Firma dostane návrhy a doporučení, jak jazykovou výuku co nejvíce a zároveň efektivně podpořit.