Jazyková norma

Jazyková normaJazyková norma je souborem ustálených jazykových prostředků, ale souvisí s ní i prostředky jejího užívání. Jazyková norma není statická a postupně se během procesu dorozumívání mění. Zaručuje jednotnost jazyka v jeho základní formě. Týká se zejména pravopisu, výslovnosti a také tvarosloví. Obecně zaujímá jazyková norma prostor mezi jazykem a jazykovým systémem. Obvyklý způsob užívání jazyka označují jazykovědci jako jazykový úzus. Základní typy jazykových norem jsou lexikální prostředky (slovníky), morfologické prostředky (mluvnice, tvarosloví), syntaktické prostředky (skladba) a normy pravidel (pravopisné a výslovnostní).