Jazyková kultura

Jazyková kulturaJazykovou kulturou se rozumí nejen jazyková správnost z hlediska gramatiky, stylu a kodifikace, ale také vhodnost a přiměřenost vzhledem k adresátovi, jazyková pestrost, srozumitelnost a originalita. Jazyková kultura je tedy úroveň vyjadřování jako taková, týká se všech projevů člověka ve všech situacích. Jazyková kultura jednotlivce pak souvisí s jeho charakterem a odpovědností k jazyku. Podporuje ji zejména jazyková výchova ve škole, čtení a kulturní vzdělávání obecně. V jazykové rovině se projevuje prostředky k dorozumívání a o tu pečují zejména jazykovědci. V rovině řeči, tedy rovině osobní, je individuálním projevem jedince a pečuje o ni sám uživatel jazyka. Odborný zájem o českou jazykovou kulturu se začal objevovat na konci čtrnáctého století našeho letopočtu.