Jazyk

JazykLidský jazyk se vyvíjí už od pradávna. Z počátku se jednalo o jazyky kmenové, ale s rozvojem populace se pomalu začaly rozšiřovat a spojovat, až vznikly první národní jazyky. Na vývoj každého jazyka tedy měly výrazný vliv i jazyky okolní. Nejinak tomu je i v dnešní době, kdy jsou další a další slova přejímána z cizích jazyků. Například na vývoj češtiny měla největší vliv němčina, ruština a polština. Ve světě pak existuje několik tisíc různých jazyků a přesný počet nelze přesně určit. Bohužel spousta jazyků postupně mizí. Všechny jazyky se nějak vzájemně podobají. Některé dokonce tak, že je nazýváme jazyky příbuznými, které dohromady tvoří jazykové rodiny. Čeština patří mezi jazyky slovanské. Rozeznáváme však mnoho dalších jazykových rodin, například jazyky germánské, románské, ugrofinské a další. Souhrn všech slov v jazyce se nazývá slovní zásoba.