Íránské jazyky

Iránské jazyky patří do indoevropské jazykové rodiny, konkrétně do skupiny jazyků indoíránských. Řadí se mezi ně zhruba 40 jazyků a po celém světě mají 150 až 200 milionů rodilých mluvčích. Mluví se jimi především v oblasti Blízkého a Středního východu. Nejstarším zaznamenaným jazykem je avestština. Písemné památky tohoto jazyka se objevují již ve starověku, zapsané klínovým písmem. Dnes se pro zápis íránských jazyků používá především upravené arabské písmo, latinka nebo cyrilice. Mezi nejznámější jazyky patřící do této jazykové skupiny se řadí perština, kurdština, paštština a tádžičtina.