Germánské jazyky

Germánské jazyky patří do větve indoevropských jazyků. Celosvětově jsou jednou z nejrozšířenějších jazykových skupin. Z domněnek lingvistů vyplývá, že germánské jazyky se jako samostatná jazyková větev začaly formovat zhruba kolem roku 2000 před naším letopočtem. Nenašly se však žádné důkazy o tom, že existoval nějaký germánský prajazyk, jako například slovanská praslovanština. Vědci vychází z faktu, že se jednotlivé jazyky sblížily a přejaly vzájemně některé prvky. Nejstarším souvislým germánským textem a zároveň jediným dokladem o existenci východogermánského jazyka jsou fragmenty gótského překladu Bible. Celkem vznikly tři skupiny germánských jazyků – východogermánské (v současnosti již mrtvé), severogermánské a západogermánské. Příkladem východogermánského jazyka byla například gótština.

Dělení

 • západogermánské jazyky
 •  němčina
 •  falčtina
 •  lucemburština
 •  pensylvánská němčina
 •  alemánština
 •  rakousko-bavorština
 •  severohornoněmčina
 •  jidiš
 •  vilamovština
 • dolnoněmecko-dolnofrancké jazyky
 •  nizozemština
 •  afrikánština
 •  angličtina
 •  skotština
 •  yolština
 •  fríština
 • severogermánské jazyky (skandinávské jazyky)
 •  švédština
 •  dánština
 •  starogotlandština
 •  norština
 •  faerština
 •  islandština
 •  nornština – mrtvý jazyk
 • východogermánské jazyky
 •  burgundština
 •  gótština
 •  krymská gótština
 •  vandalština

Učebny jazykové školy Praha (9× v Praze na metru)

ANDĚL

Na Bělidle 28, Praha 5

BUDĚJOVICKÁ

Pacovská 31, Praha 4

DEJVICKÁ – Santinka

Nám. Na Santince 2, P 6

FLORENC

Ke Štvanici 4, Praha 8

HRADČANSKÁ

Badeniho 290/1, P 6

KOBYLISY

Trojská 46/8, Praha 8

NÁMĚSTÍ MÍRU

nám. Míru 15, Praha 2

NÁMĚSTÍ MÍRU

Slezská 1, Praha 2

VYSOČANSKÁ

Kolbenova 1, Praha 9

Kanceláře jazykové školy

náměstí Míru 15, 120 00 Praha 2
náměstí Na Santince 2, 160 00 Praha 6
Podrobné kontakty

608 602 611

222 517 869

skola@spevacek.info