FCE

FCECertifikát a zkouška FCE (First Certificate in English) spadá do skupiny Cambridge ESOL. Je nejrozšířenější jazykovou zkouškou v angličtině. Ověřuje jazykové dovednosti na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce. Zkouška FCE testuje praktickou znalost angličtiny na středně pokročilé úrovni a ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti – čtení, poslech, psaní a mluvený projev. Do hodnocení se promítá také gramatika a slovní zásoba. Certifikát FCE dokazuje, že vlastník ovládá angličtinu na úrovni, která stačí k běžnému užití v práci a životě. Držitelé FCE si také dokážou poradit s telefonáty a korespondencí. Tento certifikát pomůže uchazečům uplatnit se lépe na trhu práce, v téměř kterémkoliv oboru. Rovněž ho uznává většina evropských vysokých škol a univerzit.

Zkouška se skládá celkem z pěti částí – čtení (reading), psaní (writing), využití jazykových struktur (use of English), poslech (listening) a mluvený projev (speaking). Při čtení by měl být kandidát schopen orientovat se v textu, porozumět mu a dokázat vyhledat konkrétní informace. Psací část se skládá ze dvou úkolů: Napsání dopisu, případně e-mailu, a jeden text z výběru dalších forem psaného textu, jako je esej, posudek nebo článek. V části use of English kandidáti prokazují svou znalost gramatiky a slovní zásoby. Při poslechu je vyžadováno pochopení situace, myšlenky, názorů a účelu reprodukované nahrávky. Mluvení probíhá ve dvojici, a kandidáti obhajují svůj názor.

Učebny jazykové školy Praha (9× v Praze na metru)

ANDĚL

Na Bělidle 28, Praha 5

BUDĚJOVICKÁ

Pacovská 31, Praha 4

DEJVICKÁ – Santinka

Nám. Na Santince 2, P 6

FLORENC

Ke Štvanici 4, Praha 8

HRADČANSKÁ

Badeniho 290/1, P 6

KOBYLISY

Trojská 46/8, Praha 8

NÁMĚSTÍ MÍRU

nám. Míru 15, Praha 2

NÁMĚSTÍ MÍRU

Slezská 1, Praha 2

VYSOČANSKÁ

Kolbenova 1, Praha 9

Kanceláře jazykové školy

náměstí Míru 15, 120 00 Praha 2
náměstí Na Santince 2, 160 00 Praha 6
Podrobné kontakty

608 602 611

222 517 869

skola@spevacek.info