Evropský jazykový pas

V dnešní propojené Evropě je znalost jazyků téměř nutností. Byl proto vytvořen jednotný dokument, který zaměstnavateli říká, jak je na tom jeho budoucí zaměstnanec s jazykovou vybaveností. Evropský jazykový pas neboli také Evropské jazykové portfolio se skládá ze tří částí – jazykového pasu, jazykového životopisu a osobní sbírky jazykových dokladů a prací. Jádrem celého pasu je jazykový životopis, který lze vyplnit v kterémkoli jazyce EU a není potvrzován třetí stranou. Uchazeč ho tedy vyplňuje dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Druhým dokumentem je jazykové portfolio, do kterého se zaznamenávají jednotlivé jazykové dovednosti. Tato část je pro celou Evropu jednotná a podléhá společnému rámci, jejž odsouhlasila Rada Evropy. Vyplňuje jej opět každý sám na základě sebehodnocení. Tento rámec definuje šest jazykových úrovní, a to od nejnižší, která se označuje A1, po nejvyšší s označením C2. Třetí dokument pak v podstatě jen doplňuje ty předešlé. Europass má za cíl pomáhat občanům Evropské unie při hledání práce v zahraničí, ale i v rodné zemi. Dále pak částečně odbourává překážky spojené s mobilitou. Zjednodušeně tedy pomáhá uplatnit se na evropském trhu práce. Jeho vyřízení je zcela bezplatné a veškeré informace lze získat v Národním centru Europass. Jazykový pas je velmi vhodný i pro občany, kteří cizí jazyk ovládají, ale nevlastní žádné oficiální hodnocení své úrovně. Europass sice nelze brát zcela oficiálně (kvůli sebehodnocení), i přesto však má svou hodnotu jako první ucelený evropský standard.