🎁 Darujte dárek, který dává smysl – vánoční poukaz na jazykový kurz. Obdarujte své blízké.

E-learning

e-learningExistuje řada definic pro e-learning, tou nejvýstižnější je však „moderní výuka s využitím výpočetní techniky a internetu“. V širším slova smyslu je e-learning vzdělávací proces, který využívá informační a komunikační technologie k tvorbě kurzů, distribuci studijních materiálů, komunikaci mezi studenty a lektory a vstup multimediálních technologií do výuky. E-learning však nemusí být uceleným souborem všech těchto částí. Může využívat jen některé nebo i jen jednu. Vhodných multimediálních nástrojů pro využití e-learningu je celá řada – online studijní materiály, online testy, komunikace pomocí fór, diskuzí, chatu, e-mailu. Součástí e-learningu je také studium teorie, které může probíhat i prezenční formou. Výhodou e-learningu je jeho adaptabilita. Může být přístupný z mnoha míst, kde je k dispozici připojení k internetu, a přímo se nabízí pro výuku jakkoli znevýhodněným studentům, například lidem se ztíženou možností pohybu, lidem, kteří mají málo volného času, a jiným studentům se specifickými nároky. Zatím se e-learning spojuje nejvíce s využitím osobních počítačů a notebooků. Díky rozvoji technologií se však i v současné době setkáváme s využitím v kapesních počítačích, tabletech či smartphonech. Dnešní mobilní telefony mají dostatečný výkon i pro přehrávání videa a online komunikaci, není tedy důvod, proč je nevyužívat i k online výuce. E-learning má specifické požadavky na výukové materiály. Nestačí pouze převést klasické dokumenty a knihy do online podoby, je třeba klást důraz na studentovo zaujetí a upoutání jeho zájmu. Kurzy by tedy měly být propojeny s online testy, zábavnými vložkami a například i domácími úkoly.