CAE

Neboli Certificate in Advanced English ověřuje znalosti z angličtiny na úrovni C1. CAE testuje především praktickou znalost angličtiny, a to u všech čtyř jazykových dovedností (čtení, poslechu, psaní a mluveného projevu). Hodnotí se také znalost samotné gramatiky a slovní zásoby. Držitel certifikátu CAE má předpoklady k využití angličtiny ve velmi širokém rozsahu, které přesahují rámec běžné komunikace.