Baltské jazyky

Baltské jazyky jsou skupinou patřící do indoevropské jazykové rodiny. Většina jazyků z baltské skupiny se již nepoužívá, jedinými živými jazyky jsou litevština a lotyština a dále dialekt latgalština. Baltské jazyky jsou psané latinkou a zajímavostí je, že převzaly háčky a čárky z češtiny. Původním jazykem, ze kterého se baltské jazyky utvořily, byl indoevropský prajazyk, z něj vzešla protobalština, která se stala výchozím jazykem pro litevštinu a lotyštinu. Mluví jimi zhruba 5,5 miliónu osob.