Altajské jazyky

Altajské jazyky jsou rozšířeny především v Asii a mírně také ve východní části Evropy. Tedy od Malé Asie přes východní Evropu, centrální Asii a Sibiř až po Dálný východ. Dělí se na turkické, mongolské a tunguzské jazyky. Altajské jazykové rodině se někdy nadřazuje altajsko-uralská jazyková větev. Mezi nejznámější jazyky zařazené do této jazykové rodiny patří korejština, ázerbájdžánština, turečtina, turkmenština, tatarština, kyrgyzština, altajština, kazaština, uzbečtina, mongolština a někdy se mezi ně řadí také japonština. Celkem čítá tato skupina 64 jazyků. Svůj název získala dle pohoří Altaj.