Úrovně pokročilosti

Úplní začátečníci (A1)

Dosud jsem tento jazyk cíleně nestudoval/a. Možná umím nějaké to slovíčko, ale to je všechno. Zobrazit kurzy A1

Falešní začátečníci (A2)

Už jsem se zkoušel/a učit, možná i několikrát, ale skončil/a jsem vždycky v polovině učebnice. Mám pocit, že musím začít znovu. Zobrazit A2 kurzy

Mírně pokročilí (B1-)

Dokončil/a jsem první učebnici, něco si pamatuji. Dám dohromady jednoduchou smysluplnou větu, umím lámaně odpovědět, když mi někdo položí otázku. Zobrazit B1- kurzy

Středně pokročilí (B1)

Domluvím se o základních věcech, jako je práce, rodina a škola. Umím pokládat jednoduché otázky. Napíši e-mail, abych si zamluvil/a ubytování na dovolenou, a přečtu si odpověď. Zobrazit B1 kurzy

Pokročilí (B2)

Domluvím se s rodilým mluvčím ohledně každodenních situací. Umím pokládat doplňující otázky, vysvětlovat podrobnosti a vyjádřit nesouhlas. Nebojím se mluvit. Zobrazit B2 kurzy

Velmi pokročilí (C1)

Mám pocit, že podstatné oblasti jazyka ovládám. Chtěl/a bych si rozšířit slovní zásobu a pilovat gramatiku. Rád/a bych si povídal/a s rodilým mluvčím a pak s ním probral/a, jaké dělám chyby. Zobrazit C1 kurzy

Zpět na rozřazovací testy