Úrovně pokročilosti

Začátečníci (A1)

Dosud jsem tento jazyk cíleně nestudoval/a, případně je to už tak dávno, že chci začít znovu.Zobrazit kurzy A1

Mírně pokročilí (A2)

Dokončil/a jsem první učebnici, něco si pamatuji. Dám dohromady jednoduchou smysluplnou větu, umím lámaně odpovědět, když mi někdo položí otázku.Zobrazit A2 kurzy

Středně pokročilí (B1)

Domluvím se o základních věcech, jako je práce, rodina a škola. Umím pokládat jednoduché otázky. Napíši e-mail, abych si zamluvil/a ubytování na dovolenou, a přečtu si odpověď.Zobrazit B1 kurzy

Pokročilí (B2)

Domluvím se s rodilým mluvčím ohledně každodenních situací. Umím pokládat doplňující otázky, vysvětlovat podrobnosti a vyjádřit nesouhlas. Nebojím se mluvit.Zobrazit B2 kurzy

Velmi pokročilí (C1)

Mám pocit, že podstatné oblasti jazyka ovládám. Chtěl/a bych si rozšířit slovní zásobu a pilovat gramatiku. Rád/a bych si povídal/a s rodilým mluvčím a pak s ním probral/a, jaké dělám chyby.Zobrazit C1 kurzy

Zpět na rozřazovací testy