Pomaturitní studium Ruštiny

Za jediný rok se zlepšíte o dvě úrovně. Získáte mezinárodně uznávaný certifikát TORFL-ТРКИ a skvělou výslovnost díky rodilým mluvčím.

Zápis do pomaturitního studia 2021/22 stále probíhá. Hlásit se můžete zde.

Info o studiu

Kvalifikovaní lektoři

Zkušení lektoři jsou základem toho, aby vás studium bavilo. Jen s jejich pomocí dokážete ze svého studia vytěžit maximum.

10–14 studentů na třídu

Pomaturitní kurzy jiných škol mají skupiny po 18 studentech. Naše studijní skupiny mají max. 14 studentů.

Dvě úrovně jazykové pokročilosti

Před zahájením studia vás zařadíme do jedné ze dvou jazykových úrovní. Jako jediná jazyková škola v Praze nabízíme začátečnickou a mírně pokročilou úroveň pomaturitního studia ruštiny.

Metodika, která má cíl

Naše akademické oddělení se stará o to, aby výuka byla pestrá, zábavná a obsahovala nové trendy. Pro každou jazykovou úroveň sestavuje metodický plán, který vás vede ke složení mezinárodní jazykové zkoušky.​

Výhody, které získáte

 • Při uhrazení školného do 30. června platí zvýhodněná cena
 • Garantujeme složení mezinárodní zkoušky. Případný druhý pokus platíme my
 • Dva skupinové kurzy naší školy zdarma
 • 9 učeben na metru v Praze
 • Sleva na učebnice 10 %
 • Vrácení 100 % školného při přijetí na VŠ/nesložení maturity
 • Studentská karta ISIC za zvýhodněnou cenu
 • Možnost platby školného formou splátek
 • Status studenta na celý školní rok
 • Mezinárodní zkouška „nanečisto“
 • Doplňkové studijní materiály a e-learning

Obsah studia

Aktivní komunikace v ruštině

V každé třídě učí 3 lektoři. Jeden z lektorů je vždy rodilý mluvčí, který vám pomůže s výslovností a naučí vás aktivně komunikovat v ruštině.

Práce s učebnicí

Zhruba 50% času ve třídě strávíte prací s učebnicí. Utřídíte si ruskou gramatiku a zásadně si rozšíříte slovní zásobu.

Aktivity mimo třídu

Nejméně jednou za měsíc vyrazíte s lektorem – rodilým mluvčím – mimo třídu a vyzkoušíte si ruštinu v praxi. Zajdete si do kina, podniknete piknik, navštívíte výstavu, nebo si uděláte výlet; záleží jen na vaší domluvě s lektorem.​

Příprava na zkoušku

Připravíme vás na zkoušky TORFL-ТРКИ (The Test of Russian as a Foreign Language – Тестирование по русскому языку как иностранному) A2 a B1. Úspěšnost našich studentů je každoročně okolo 95 %. Pokud budete mít dobrou docházku a projdete testem nanečisto, zaplatíme vám případný druhý pokus my.​

34 900 Kč
28 900 Kč
akční cena platí do 30. 6. 2022

Celkem 800 hodin učiva / tedy 36 Kč za hodinu. Placení školného a splátky

Kdo vás bude učit

Na co se nejčastěji ptáte:

Cílem programu pomaturitního studia jazyků je naučit vás komunikovat v cizím jazyce a připravit vás k mezinárodně uznávaným zkouškám.

 • velmi malé studijní skupinky (10–14 studentů)
 • 20 vyučovacích hodin týdně
 • denně 9.30–12.45

Na závěr studia složíte příslušné mezinárodní zkoušky:

 • TORFL-ТРКИ (The Test of Russian as a Foreign Language – Тестирование по русскому языку как иностранному) – úroveň A2 a B1

Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti (poslech, mluvení, porozumění textu a psaní) a posuzují schopnost kandidátů dorozumět se v autentických životních situacích. Věříme, že pokud se s námi během roku budete na zkoušku zodpovědně připravovat, jistě ji na závěr studia složíte, proto jsme se rozhodli, poskytnout vám garanci složení zkoušky.

Věříme, že pokud se s námi během roku budete na zkoušku zodpovědně připravovat, jistě ji na závěr studia složíte, proto jsme se rozhodli, poskytnout vám garanci složení zkoušky. Těm z vás, kteří nesložíte zkoušku z ruštiny, uhradíme 100 % ceny zkoušky v nejbližším opravném termínu.

Garance složení zkoušky platí v případě, že: 

 • Budete mít docházku za celou dobu studia alespoň 80 %.
 • Získáte alespoň 80 % bodů ve zkoušce „nanečisto“.

Zkouška „nanečisto“ (mock test) vám umožní vyzkoušet si autentickou atmosféru mezinárodní zkoušky. Díky mock testu se psychicky připravíte na skutečnou zkoušku a především získáte zpětnou vazbu v tom, jaké jsou vaše šance u zkoušky uspět. Zkoušky nanečisto jsou obsahově shodné s mezinárodními zkouškami, na které se budete hlásit.

Každý rok otevíráme alespoň jednu třídu ruštiny. Lektoři vás na začátku studia otestují a přizpůsobí výuku dané třídě.

Pracujeme s nejmodernějšími učebnicemi cizích jazyků, které podporují takzvanou komunikativní metodu. Učebnice Klass a Raduga kladou důraz na schopnost domluvit se, moderní slovní zásobu, denně využitelné fráze a srozumitelné vysvětlení gramatiky. K učebnicím jsou přiložena originální CD s poslechy, které se používají v hodinách. Výuka je doplněna o další studijní materiály vydané speciálně pro přípravu k mezinárodně uznávaným zkouškám TORFL. 

Školné uhradíte buď platbou v hotovosti na adrese jazykové školy nebo bezhotovostním převodem v níže uvedených termínech:

 • Po přihlášení do studia uhradíte zálohu 5 000 Kč. Zaplacením zálohy si zajistíte závaznou rezervaci místa v kurzu. Záloha vám bude započtena do celkové ceny pomaturitního studia nebo vrácena v případě, že budete přijati na vysokou školu.
 • Před nástupem do studia uhradíte zbylou část školného (celková cena mínus záloha).
 • Cena za školné formou dvou splátek vychází z aktuální ceny studia,  která se navyšuje o 3 %. Před nástupem do studia uhradíte 50 % ceny studia a zbylou část školného (50 % ceny mínus záloha) uhradíte v termínu dle splátkového kalendáře.
 • Cena za školné formou sedmi splátek vychází z aktuální ceny studia,  která se navyšuje o 10 %. Před nástupem do studia uhradíte 40 % ceny studia a zbylou část školného (60 % ceny mínus záloha) uhradíte v termínu dle splátkového kalendáře.

Největší skupinu studentů tvoří čerství maturanti, kteří se chtějí za jeden rok výrazně zlepšit v ruštině. Těm zůstává i status studenta pro potřeby zdravotního a sociálního pojištění, daňových odpočtů, studentských slev na jízdné, apod. Zhruba 15 % studentů pak tvoří vysokoškoláci, lidé, kteří se vrátili z delšího zahraničního pobytu, maminky na mateřské dovolené a další, kteří sice už nemají nárok na status studenta, ale správně vyhodnotili pomaturitní studium jako nejrychlejší a nejlevnější způsob, jak se naučit nebo si osvěžit ruštinu.

Pro pomaturitní kurzy využíváme stejné prostory jako pro kurzy pro veřejnost. Při rezervaci pomaturitního studia si můžete zvolit preferovanou učebnu v následujících lokalitách v těsné blízkosti metra: Florenc, Náměstí Míru, Hradčanská, Anděl, Vysočanská, Budějovická a Kobylisy. Pomaturitní studium ruštiny obvykle probíhá v učebnách na Andělu.

Učebny jsou moderně vybavené. Je v nich k dispozici počítač s trvalým připojením k internetu a reproduktory, chytrá televize s připojením na internet, CD a DVD přehrávač a připojení k internetu přes Wi-Fi. K dispozici je malá kuchyňka a automat na stolní vodu.

Cílem využití IT ve výuce je především doplnit výukový program o zábavní prvek a zároveň využit aktuální témata, při kterých si rozšiřujete praktickou slovní zásobu. V pomaturitním studiu využíváme především chytré telefony a také notebooky, nejčastěji při skupinových aktivitách, jako je sledování videa s titulky, čtení textů, hraní interaktivních skupinových her a podobně.

Naše třídy jsou vybaveny moderní AV technikou (projektory nebo širokoúhlými HD televizory). Zároveň máte možnost kdykoli využít Wi-Fi připojení k internetu, který je dostupný ve všech učebnách.

Důležitou součástí využití IT ve výuce je informační podpora studia a podpora komunikace mezi školou a studenty. Za tím účelem využíváme informační systém školy, kde najdete zejména přehled docházky.

Pomaturitní studium se řídí Organizací školního roku vydanou ministerstvem školství (viz webové stránky MŠMT). Školní vyučování začíná 1. září a končí 30. června. Vyučování probíhá od pondělí do pátku v rozsahu čtyř vyučovacích hodin v čase 9.30 až 12.45.

Tereza (ČR), lektorka angličtiny a korejštiny

Dotazy? Sem s nimi! 🙂

ZAVOLEJTE DO ŠKOLY

222 517 869

Na příjmu jsme po–pá, 9.00–17.00.

NAPIŠTE NÁM E-MAIL

Odpovíme vám obratem.

Pojďte studovat se Spěváčkem

 • Rezervace
 • Ukázková hodina
 • Dotaz

Rezervace studia

Osobní údaje

Doplňující informace


Přihláška je nezávazná. Nic neplatíte. Prostě si u nás pouze rezervujete místo.