Žádost o kartu ISIC 2023/2024

ISIC může být vystaven jen studentům se statusem studenta

Adresa TRVALÉHO bydliště

Tímto žádám o vystavení průkazu ISIC (Průkaz), a to ve formě plastové nebo digitální a souhlasím s Pravidly použití průkazu a karet (https://www.isic.cz/o-nas/dokumenty/pravidla-pouziti-prukazu-a-karet/) a Zásadami ochrany osobních údajů (https://www.isic.cz/o-nas/dokumenty/zasady-ochrany-osobnich-udaju/) dostupnými na www.isic.cz  a beru na vědomí, že dojde ke zpracováni osobních údajů tak,  jak je uvedeno ve výše uvedených Zásadách a zavazuji se dodržovat výše uvedená Pravidla. Zaškrtnutím souhlasu níže prohlašuji, že jsem se s Pravidly a Zásadami seznámil/a a schvaluji uvedené informace a žádost o vydání Průkazu, resp. vyjadřuji s těmito souhlas a zavazuji se je dodržovat.