Doplňkové předměty 2017/2018

Doplňkové předměty rozšiřují studijní program pomaturitního studia, to znamená, že navazují na dopolední výuku v rozsahu nad rámec 20 hodin týdně a jsou nepovinné.

názevlekcítýdněčas/termíncena
Matematika na VŠE a ČZU641× 90 min.14.00-15.30, od 10/20174 950 4 450
Příprava na OSP Scio505 h. 1× za 14 dní14.00-18.00, od 10/20174 950 4 450
Příprava na LF UK641× 90 min.14.00-15.30, od 10/20174 950 4 450
Úvod do japonštiny641× 90 min.14.00-15.30, od 10/20175 950 5 450

Doplňkové předměty jsou otevřené pro širokou veřejnost za běžnou cenu 4 950/5 950 Kč.
Pro studenty pomaturitního studia, kteří studují v naší škole, platí zvýhodněná cena 4 450/5 450 Kč.

Podrobné informace o doplňkových předmětech vám poskytneme na informační schůzce a/nebo po zahájení výuky v září.

Předběžný zájem o doplňkové předměty uveďte při on-line rezervaci pomaturitního studia.

MATEMATIKA NA VŠE A ČZU

Matematika a cizí jazyk tvoří kombinaci testovaných předmětů na většině fakult VŠE a na PEF ČZU. Zvolte si doplňkový předmět matematika a zajistěte si kompletní přípravu na přijímací zkoušky těchto vysokých škol.

Co se v kurzu naučíte?

 • Dozvíte se vše o průběhu a obsahu přijímacích zkoušek z matematiky.
 • Vypočítáte všechny typové příklady, které potřebujete u zkoušek na VŠE nebo ČZU.
 • Budete psát simulované zkoušky, kde si nanečisto vyzkoušíte varianty testů z minulých ročníků.

PŘÍPRAVA NA TESTY OSP Scio a TSP MU

Testy obecných studijních předpokladů (OSP), které jsou součástí Národních srovnávacích zkoušek (NSZ), se rychle stávají standardem v oblasti testování uchazečů o studium na VŠ. NSZ dnes nahrazují přijímací řízení na řadě prestižních fakult, jako je právnická fakulta a Fakulta sociálních věd UK nebo národohospodářská fakulta VŠE.

Abychom zajistili vysokou odbornou úroveň předmětu, spolupracujeme s Agenturou FIDO, která je garantem kurzu a zajišťuje lektory a osnovu. Všichni vyučující lektoři jsou certifikováni přímo společností Scio.

Co se v kurzu naučíte?

 • Seznámíte se se strukturou testů a naučíte se, jak zvolit celkovou strategii přípravy na přijímací řízení.
 • Důkladně se připravíte na testy OSP Scio, které používají desítky fakult mnoha významných VŠ a univerzit.
 • Vysvětlíme vám postupy a metody, které se při řešení úloh používají.
 • Společně budeme řešit úlohy z testů minulých let.
 • Především si vyzkoušíte řešení konkrétních úloh z analytického a kvantitativního oddílu.
 • S lektory budete konzultovat úlohy, které vám nebudou jasné.
 • Vyzkoušíte si psaní testů nanečisto.

Příprava na LF Univerzity Karlovy

Náplň předmětu 100% odpovídá osnovám, které pro přípravu na své přijímací řízení doporučují tři lékařské fakulty Univerzity Karlovy (LF UK). V přípravě využíváme skripta s modelovými otázkami z biologie, chemie a fyziky k přijímacím zkouškám, vydaná Univerzitou Karlovou.

Co se v kurzu naučíte?

 • Dozvíte se vše o průběhu a obsahu přijímacích zkoušek na LF UK.
 • Seznámíte se se všemi typy otázek, které vás při přijímacích zkouškách na LF UK mohou potkat.
 • Budete psát simulované zkoušky, kde si nanečisto vyzkoušíte varianty testů z minulých ročníků.
 • Naučíte se, jak si optimálně rozvrhnout čas tak, abyste v testu získali maximální počet bodů.
 • Vyzkoušíte si ústní přijímací pohovor „nanečisto“, abyste během zkoušky dokázali lépe zvládnout trému.

Úvod do japonštiny a japonské kultury

V kurzu japonštiny se seznámíte se základy tohoto krásného jazyka a navíc poznáte:

 • japonskou literaturu,
 • japonské dějiny,
 • a nebude chybět ani atraktivní kaligrafie.

Kurz je určen úplným začátečníkům.

Učebny jazykové školy Praha (9× v Praze na metru)

ANDĚL

Na Bělidle 28, Praha 5

BUDĚJOVICKÁ

Pacovská 31, Praha 4

DEJVICKÁ – Santinka

Nám. Na Santince 2, P 6

FLORENC

Ke Štvanici 4, Praha 8

HRADČANSKÁ

M. Horákové 64/101, P 6

KOBYLISY

Trojská 46/8, Praha 8

NÁMĚSTÍ MÍRU

nám. Míru 15, Praha 2

NÁMĚSTÍ MÍRU

Slezská 1, Praha 2

VYSOČANSKÁ

Kolbenova 1, Praha 9

Kanceláře jazykové školy

náměstí Míru 15, 120 00 Praha 2
náměstí Na Santince 2, 160 00 Praha 6
Podrobné kontakty

608 602 611

222 517 869

skola@spevacek.info