Den otevřených dveří japonštiny

Zajímá vás Japonsko, jeho jazyk a kultura? Chcete zjistit, zda je pro vás pomaturitní studium japonštiny to pravé? Přijďte se podívat na den otevřených dveří. Zváni jsou samozřejmě i zájemci o veřejné kurzy japonštiny.

 • 1. června v 16:30
 • Náprstkovo muzeum, Betlémské náměstí 1, Praha 1
 • přihlásit se můžete pomocí formuláře
 • po registraci vám pošleme bližší informace e-mailem
Dní
Hodin
Minut
Vteřin

Proč zvolit pomaturitní studium?

 • Dva dny v týdnu budete konverzovat s rodilou mluvčí
 • Výuku písma s certifikovanou mistryní kaligrafie zakončíte vlastní vernisáží
 • Zúčastníte se výstav, prohlídek, promítání i akcí veřejnosti jinak uzavřených
 • Součástí studia je příprava na zkoušku JLPT, úroveň N5

Co čekat od dne otevřených dveří?

 • Zjistíte, jak probíhá výuka
 • Setkáte se s lektory osobně
 • Nahlédnete do učebnic a studijních materiálů, které používáme
 • Zodpovíme vám všechny dotazy

Lektor ukázkové lekce

TIP: Přečtěte si rozhovor s absolventy pomaturitního studia japonštiny

Nejčastěji vás zajímá:

 • velmi malé studijní skupinky (10–14 studentů)
 • 20 vyučovacích hodin týdně
 • denně 9.30–12.45 

Cílem programu pomaturitního studia jazyků je naučit vás komunikovat v japonštině a připravit vás k mezinárodně uznávaným zkouškám JLPT.

V průběhu studia složíte příslušné mezinárodní zkoušky:

 • JLPT (Japanese Language Proficiency Test).

Nejjednodušší je úroveň 5 a nejnáročnější úroveň 1. Každá úroveň se skládá ze slovíček a kanji znaků, poslechu a gramatické části. 

Součástí pomaturitního studia japonštiny je příprava na zkoušku JLPT / úroveň N5.

JLPT náročností přesahuje jednoleté studium, řada z vás i tak test složí.

Doba trvání

 • Slovíčka a znaky, 25 min.
 • Poslech, 25 min.
 • Gramatika a čtení, 50 min.

Požadavky

 • Student by měl znát kolem 100 znaků kanji a 800 slovíček.
 • Potřebný počet hodin studia dle Japan Foundation je 250-400.

Věříme, že pokud se s námi během roku budete na zkoušku zodpovědně připravovat, jistě ji na závěr studia složíte, proto jsme se rozhodli, poskytnout vám garanci složení zkoušky. Těm z vás, kteří nesložíte zkoušku z japonštiny, uhradíme 100 % ceny zkoušky v nejbližším opravném termínu.

Garance složení zkoušky platí v případě, že: 

 • Budete mít docházku za celou dobu studia alespoň 80 %.
 • Získáte alespoň 80 % bodů ve zkoušce „nanečisto“.

Zkouška „nanečisto“ (mock test) vám umožní vyzkoušet si autentickou atmosféru mezinárodní zkoušky. Díky mock testu se psychicky připravíte na skutečnou zkoušku a především získáte zpětnou vazbu v tom, jaké jsou vaše šance u zkoušky uspět. Zkoušky nanečisto jsou obsahově shodné s mezinárodními zkouškami, na které se budete hlásit.

Naši studenti se v muzeu účastní přednášek a dalších akcí spojených s japonskou kulturou a dvakrát za rok mají možnost podívat se do jinak nepřístupných depozitářů.

Na začátku studia budete rozřazeni do studijních skupin. Pro japonštinu pravidelně otevíráme dvě třídy. 

Vyučujeme podle učebnice Japonština (LEDA, 2007). Spoluautorka učebnice Denisa Vostrá bude zároveň jednou z vašich lektorek.  Hlavní učebnici doplňují další materiály, většinou dovezené přímo z Japonska pro naše pomaturitní studium.

Školné uhradíte buď platbou v hotovosti na adrese jazykové školy nebo bezhotovostním převodem. Pro identifikaci vaší platby od nás obdržíte variabilní symbol.

 • Po přihlášení do studia uhradíte zálohu 5 000 Kč. Zaplacením zálohy si zajistíte závaznou rezervaci místa v kurzu. Záloha vám bude započtena do celkové ceny pomaturitního studia nebo vrácena v případě, že budete přijati na vysokou školu.
 • Před nástupem do studia uhradíte zbylou část školného (celková cena mínus záloha).
 • Cena za školné formou dvou splátek vychází z aktuální ceny studia,  která se navyšuje o 3 %. Před nástupem do studia uhradíte 50 % ceny studia a zbylou část školného (50 % ceny mínus záloha) uhradíte v termínu dle splátkového kalendáře.
 • Cena za školné formou sedmi splátek vychází z aktuální ceny studia,  která se navyšuje o 10 %. Před nástupem do studia uhradíte 40 % ceny studia a zbylou část školného (60 % ceny mínus záloha) uhradíte v termínu dle splátkového kalendáře.

Největší skupinu studentů tvoří čerství maturanti, kteří se chtějí za jeden rok výrazně zlepšit v japonštině. Těm zůstává i status studenta pro potřeby zdravotního a sociálního pojištění, daňových odpočtů, studentských slev na jízdné, apod. Zhruba 30 % studentů japonštiny pak tvoří další zájemci o japonský jazyk a kulturu.

Pomaturitní studium japonštiny probíhá na Florenci, v moderních klimatizovaných učebnách. V učebnách jsou k dispozici chytré televize s přístupem na internet, CD a DVD přehrávač a připojení k internetu přes Wi-Fi. K dispozici je kuchyňka a automat na stolní vodu.

Tereza (ČR), lektorka angličtiny a korejštiny

Chci dorazit na Den otevřených dveří

Upozorníme vás den před konáním akce