Negotiations in English

Zvládněte perfektně schopnost vyjednávat v anglickém jazyce.

Cíle kurzu

Kurz (seminář) je určen pro všechny studenty na úrovni Intermediate (B1) a Upper-Intermediate (B2), kteří chtějí zanechat dobrý dojem a dosáhnout svého cíle při vyjednávání vedeném v angličtině. Klademe důraz na praktické procvičení, většina semináře je věnována nácviku vyjednávání a následné zpětné vazbě lektora.

Cílová skupina

  • lidé pracující v prostředí, kde je angličtina dorozumívacím prostředkem,
  • lidé, kteří pravidelně jednají s anglicky mluvícími klienty a dodavateli,
  • lidé, kteří si chtějí zdokonalit jazyk a dovednosti pro úspěšné vyjednávání v angličtině.

Obsah

  • naučíte se znít při vyjednávání zdvořile a profesionálně,
  • zvládnete pojmenovat základní typy a fáze vyjednávání,
  • osvojíte si diplomatický jazyk ve vyjednávání,
  • připravíme vás na samotné vyjednávání,
  • zdokonalíte se v použití jazykových prostředků pro jednotlivé fáze vyjednávání,
  • naučíte se jak shrnout výsledky vyjednávání a uzavřít dohodu.

Zašlete mi další informace o kurzu Negotiations in English

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.