English for MarketingEnglish in marketing

Čeká vás jednání s marketingovým oddělením zahraniční firmy? Potřebujete prezentovat svou práci kolegům nebo nadřízeným ze zahraničí? Jste v marketingu noví a rádi byste si zafixovali anglické pojmy, nebo si jen potřebujete své znalosti odborného jazyka lépe uspořádat?

Cíle kurzu

Naučíte se prezentovat svou práci v anglickém jazyce, ujasníte si marketingovou terminologii a zvýšíte si sebevědomí pro jednání v angličtině s klienty, dodavateli i kolegy. Zlepšíte svou schopnost komunikovat jak telefonu, tak i při osobním setkání. Součástí semináře je také rozbor případové studie.

Cílová skupina

  • vedoucí a ředitelé marketingu,
  • pracovníci marketingových oddělení,
  • marketingoví odborníci, kteří se pohybují v prostředí mezinárodních společností nebo spolupracují s anglicky hovořícími kolegy,
  • všichni, kteří se při své práci setkávají s angličtinou v marketingu.

Seminář předpokládá vstupní znalost jazyka na úrovni Intermediate (B1) a vyšší.

Obsah

Získejte jistotu a eleganci v písemné i mluvené komunikaci v následujících činnostech:

  • analýza trhu, návrh marketingového plánu, tvorba marketingového mixu,
  • vedení marketingové kampaně,
  • prezentace a následné zhodnocení marketingové kampaně,
  • prosazování svých názorů při odborné diskuzi,
  • jednání/vyjednávání s klienty, dodavateli a partnery.

Zašlete mi další informace a cenovou nabídku semináře English for Marketing.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.