Informace ohledně COVID-19 pro jarní semestr (aktualizace k 15. 3.)

  • S ohledem na aktuální situaci jsme výuku zahájili online.
  • Do učeben se vrátíme hned, jakmile to bude možné.
  • Distanční výuku máme vyzkoušenou a dobře odladěnou.
  • Informace včetně pozvánky do virtuální učebny dostanete emailem.
  • Aktuální situaci sledujeme za vás, změny s dopadem na kurzy vám obratem sdělíme.
  • Všechny kurzy splňují podmínku max. počtu 10 osob ve skupině (9 studentů a lektor).

V případě omezení provozu učeben kvůli Covid-19 máte možnost volby:

Studovat distančně

Garantujeme vám, že výuka bude nezbytně dlouhou dobu probíhat distanční formu.

Přerušit kurz

Máte též možnost kurz přerušit a pokračovat až v dalším semestru.

Co děláme pro vaši bezpečnost

Učebny denně dezinfikujeme. U vchodu je nádoba s dezinfekcí

Přijdete do kontaktu pouze s několika studenty z vaší třídy.

Ve společných prostorách se řídíme aktuálními nařízeními.