Proč studovat japonštinu v pomaturitním studiu?

Co si představit pod pojmem pomaturitko japonštiny?

Když se řekne „pomaturitní studium japonštiny, zní to možná trochu suše. Roční studium japonštiny a japonské kultury, které jsme v JŠ Spěváček poprvé otevřeli už v roce 2009-10, ale nabízí úžasné množství možností i nových zkušeností. A to nejen v oblasti získávání jazykových dovedností a poznatků z japonské kultury, ale i v rovině mezilidských vztahů – nová přátelství se spolužáky stejného zaměření totiž přetrvají i po ukončení ročního studia.

Na prvním místě je samozřejmě jazyk. Učí se gramatika a tvarosloví, konverzace, četba i písmo. Z úrovně začátečníků se dostanou studenti na úroveň N5 japonské zkoušky JLPT (podle evropského rámce B1-), ti nejpilnější až na úroveň N4 (B1). Je pro ně také přirozené v japonštině komunikovat – v rámci hodin konverzace s rodilou mluvčí se totiž snadno naučí nebát se mluvit.

Japonština je kontextový jazyk, který vždy vychází z konkrétní situace. K tomu, aby mu bylo možné správně porozumět, je proto důležitá i japonská kultura, její zvyky a tradice, ale i moderní trendy. Součástí výuky je proto i cyklus přednášek zaměřený na japonské dějiny, literaturu, náboženství, estetické koncepty a další reálie, včetně poválečného politického vývoje.

Aby si studenti sami vyzkoušeli, co představuje japonská pověstná píle a trpělivost, probíhá každý týden také výuka kaligrafie. Pod vedením mistryně, která už v Japonsku získala nejvyšší, 7. dan v různých stylech kaligrafie, studenti proniknou do světa japonského umění a své úsilí navíc zakončí vlastní výstavou. Ta letošní měla téma Kotodama – duše slov. Prostory pro ni nabídlo Náprstkovo muzeum a pro velký úspěch u vedení muzea i u návštěvníků byla dokonce o měsíc prodloužena!

 

S Náprstkovým muzeem JŠ Spěváček spolupracuje dlouhodobě – konají se tam každý měsíc dopolední přednášky z různých oblastí japonské kultury, jichž se může vedle studentů pomaturitka zúčastnit i veřejnost, a probíhají zde pravidelně také přednášky zařazené do programu tzv. kulturních dnů, jimiž pomaturitní studium začíná. Kulturní dny zahajují v první polovině září roční pomaturitní kurz a umožňují studentům, aby hned na začátku studia lépe poznali nejen japonskou kulturu, ale i sebe vzájemně. Dobré vztahy totiž prohlubují schopnost spolupráce, která se v životě určitě hodí i jindy než při studiu jazyků.

 

Líbil se vám článek? Sdílejte ho s přáteli!