Proč studovat japonštinu v pomaturitním studiu?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Co si představit pod pojmem pomaturitko japonštiny?

Když se řekne „pomaturitní studium japonštiny, zní to možná trochu suše. Roční studium japonštiny a japonské kultury, které jsme v JŠ Spěváček poprvé otevřeli už v roce 2009-10, ale nabízí úžasné množství možností i nových zkušeností. A to nejen v oblasti získávání jazykových dovedností a poznatků z japonské kultury, ale i v rovině mezilidských vztahů – nová přátelství se spolužáky stejného zaměření totiž přetrvají i po ukončení ročního studia.

Na prvním místě je samozřejmě jazyk. Učí se gramatika a tvarosloví, konverzace, četba i písmo. Z úrovně začátečníků se dostanou studenti na úroveň N5 japonské zkoušky JLPT (podle evropského rámce B1-), ti nejpilnější až na úroveň N4 (B1). Je pro ně také přirozené v japonštině komunikovat – v rámci hodin konverzace s rodilou mluvčí se totiž snadno naučí nebát se mluvit.

Japonština je kontextový jazyk, který vždy vychází z konkrétní situace. K tomu, aby mu bylo možné správně porozumět, je proto důležitá i japonská kultura, její zvyky a tradice, ale i moderní trendy. Součástí výuky je proto i cyklus přednášek zaměřený na japonské dějiny, literaturu, náboženství, estetické koncepty a další reálie, včetně poválečného politického vývoje.

Aby si studenti sami vyzkoušeli, co představuje japonská pověstná píle a trpělivost, probíhá každý týden také výuka kaligrafie. Pod vedením mistryně, která už v Japonsku získala nejvyšší, 7. dan v různých stylech kaligrafie, studenti proniknou do světa japonského umění a své úsilí navíc zakončí vlastní výstavou. Ta letošní měla téma Kotodama – duše slov. Prostory pro ni nabídlo Náprstkovo muzeum a pro velký úspěch u vedení muzea i u návštěvníků byla dokonce o měsíc prodloužena!

 

S Náprstkovým muzeem JŠ Spěváček spolupracuje dlouhodobě – konají se tam každý měsíc dopolední přednášky z různých oblastí japonské kultury, jichž se může vedle studentů pomaturitka zúčastnit i veřejnost, a probíhají zde pravidelně také přednášky zařazené do programu tzv. kulturních dnů, jimiž pomaturitní studium začíná. Kulturní dny zahajují v první polovině září roční pomaturitní kurz a umožňují studentům, aby hned na začátku studia lépe poznali nejen japonskou kulturu, ale i sebe vzájemně. Dobré vztahy totiž prohlubují schopnost spolupráce, která se v životě určitě hodí i jindy než při studiu jazyků.

 

Líbil se vám článek? Sdílejte ho s přáteli!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin