PŘEDSTAVENÍ VYUČOVACÍ HODINY​

Vybrali jsme pro vás devět aktivit, které představují průřez typickou vyučovací hodinou (30 min.) v kroužku angličtiny. Jednotlivé aktivity na sebe navazují.

1. Docházka
Každá hodina začíná rychlým zjištěním docházky.

2. Opakování látky – Hokey Pokey
V úvodu si předvádíme písničku nebo básničku.

3. Opakování látky – Pytlík plný obrázků
Následuje zopakování slovní zásoby z předchozích hodin.

4. Představování
Poté si opakujeme a osvěžujeme fráze.

5. Nácvik nových slovíček – zvířátka
Pomocí kartiček a různých pomůcek si představujeme nové téma..

6. Upevnění nových slovíček – omalovánkový sešit
K upevňování nových slovíček využíváme pracovní omalovánkový sešit.

7. Kimova hra
Hry jsou nedílnou a velmi důležitou součástí výuky.

8. Pohybové aktivity – písnička Are You Sleeping?
Básničky a písničky kombinované s pohybem usnadňují dětem porozumění anglickému jazyku..

9. Střídání činností – tichá pošta
Střídáním klidových a pohybových činností se hodina stává zajímavější.