Výuka angličtiny s rodilým mluvčím pro žáky 5.–9. Tříd z prahy 3

Učíme děti milovat jazyky a mluvit bez ostychu. Používáme moderní učebnice a metodiku pro Young Learners.

 • Kurzy vedou zkušení lektoři – rodilí mluvčí.
 • Vyučujeme zábavnou srozumitelnou formou.
 • Volíme metodiku s ohledem na věk.
 • Rozvíjíme komunikační dovednosti.

Kroužky jsou pro žáky škol Prahy 3 dotované Městskou částí Praha 3. 

Cena, přihlášení a organizace školního roku

 • Kurzy jsou součástí iniciativy radnice MČ podpořit výuku AJ na Praze 3. Jsou určeny žákům 5.–9. tříd.
 • Kroužek ve školním roce 2021/2022 probíhá od října do června, každá lekce trvá 60 min. Maximální kapacita je 12 žáků.
 • Výuka v kroužku probíhá s kvalifikovaným rodilým mluvčím angličtiny. Lektor si připravuje pro děti aktivity, které se zaměřují zejména na aktivní komunikaci. Děti si vybudují a upevní aktivní slovní zásobu a naučí se používat základní prostředky komunikativní gramatiky. Naším cílem je, aby se dítě seznámilo s cizím jazykem tak, jak ho používají rodilí mluvčí a odbouralo strach a ostych z používání angličtiny.
 • Vzhledem k velikému zájmu o tyto kurzy a z důvodu, aby mohlo být i nadále garantováno místo všem zájemců o kurz,je od školního roku 2021/2022 zavedena spoluúčast rodičů 500,- na pololetí na žáka, běžná cena kurzu se pohybuje cca 2 500 na pololetí.
 • Aby kurzy zůstaly dostupné i dětem ze sociálně slabších rodin, je možné požádat o prominutí spoluúčasti na kurzovném. Žádost o prominutí spoluúčasti a její podmínky naleznete zde nebo na stránkách MČ Praha 3.
 • V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailu skola@spevacek.info nebo na tel. 608 602 611.

Aktuálně máme volné místo v těchto kurzech:

Online skupina AJ

 • Út 15:00-16:00 (5. a 6. třída)

ZŠ Lupáčova

 • Út 14:15–15:15 (7., 8. a 9. třída)

ZŠ Pražačka

 • Čt 14:00-15:00 (5. třída)
 • Čt 15:00-16:00 (6. třída)
 • St 14:00-15:00 (7., 8. + 9. třída)

ZŠ Lobkovicovo nám.

 • Út 14:00-15:00 (5. třída)
 • Út 15:00-16:00 (6. třída)
 • Út 15:00-16:00 (7. třída)
 • Čt 15:00-16:00 (8. třída)
 • Čt 15:00-16:00 (9. třída)

ZŠ Jeseniova

 • Po 13:10-14:10  (5. třída)
 • St 13:30-14:30  (5. třída)
 • Čt 14:15-15:15 (6. třída)
 • Po 14:15-15:15 (7. A + 7. B)
 • Čt 15:30-16:30 (7.C)
 • St 14:40-15:40 (8. třída)
 • St 15:50-16:50 (9. třída)

Přihláška