JOBS – POVOLÁNÍ

Nová slovíčka a fráze

fire-man, cook, bus driver, doctor, painter, barber, postman, pilot

big × little, heavy × light, sweet × sour, loud × quiet, clean × dirty, hot × cold, fat × thin, new × old, fast × slow, hot × cold

Aktivity

 • Podívejte se společně na obrázky povolání a pojmenovávejte jednotlivá zaměstnání.
 • Předvádějte, co je pro dané povolání typické. Děti si to takto lépe zapamatují.
 • Můžete vytvářet věty:
  Bus driver drives the bus.
  Barber cuts hair.
 • Pokud budou děti šikovné, můžete si s nimi opakovat přivlastňovací zájmena:< br /> His job is postman.
  Her job is doctor.

Protiklady

 • Připravte si obrázky nebo věci, které se dají porovnávat podle daných slovíček, aby dítě mohlo jednoznačně povědět, co má jakou vlastnost.
 • Některá slovíčka můžete i zahrát.
 • Dávejte dětem různé otázky:
  Is it sweet?
  Are you big?
  Is snow hot?
 • Můžete dětem říci, ať nakreslí něco, co je sladké:
  Please, draw something sweet.

 

← Numbers (předchozí)  Transport (další) →