FAIRY TALES – POHÁDKY

Nová slovíčka a fráze

prince, princess, king, queen, dragoon, witch, giant, dwarf, Snow White, fairy

Aktivity

  • Děti pohádky přímo zbožňují. Toto téma je vždy velmi baví. Nejdříve se společně podívejte na obrázky v sešitku a říkejte si s dětmi, koho tam vidí.
  • Můžete i jednotlivé pohádkové postavy předvádět a pak dávat dětem pokyny, v koho se na chvilku promění. Role se mohou vyměnit. Vy předvádíte a děti musí uhádnout, kdo právě jste. Nebo dítě velí, v koho se máte Vy proměnit:
    You are princ. You are fairy…
  • Začněte používat i větičku: I´m king…

 

← Fruit and vegetables (předchozí)  ZOO (další) →