AT THE PLAYGROUND – NA HŘIŠTI

Nová slovíčka a fráze

swing, ball, seesaw, bucket, sandpit, jump-rope

Aktivity

  • Ukazujte a pojmenovávejte si společně s nimi jednotlivé obrázky v sešitku.
  • Můžete anglicky říkat, co mají nakreslit – vytvořit si svoje hřiště.

 

← In the classroom (přechozí)  Actions/Verbs (další) →