AT HOME – DOMA

Nová slovíčka a fráze

house, sun, chimney, roof, stairs, swimming pool, grass, tree, umbrella, bird, flower, cat, doors, windows, picture, bed, carpet, floor, TV, cleaner, telefone

on, in, under, in front of, behind, next to

Aktivity

 • Dítě může podle Vašeho pokynu tato slovíčka v sešitku vybarvovat.
  Grass is green. Sun is yellow. Umbrella is blue and orange. My cat is brown.
 • Začněte používat větu I see (vidím):
  I see two chairs. I see swimming pool. I see white cat…
 • Kreslete společně s dítětem domečky. Říkejte, co má kreslit (role si můžete obrátit):
  Please draw house. This house has two windows, red roof and brown chimney…
 • Dítě může hledat a pojmenovávat jednotlivé věci v pokojíku, doma:
  Please, find bed.

Předložky

 • Použijte hračky dětí, zvířátka, plyšáky, autíčka, panenky… Jednu hračku vyberte a postavte si doprostřed pokoje. Pak dávejte dětem pokyny:
  dog is next to car.
  Dítě může dávat i pokyny Vám.
 • Můžete využít i kreslení:
  Please draw house, next to house is table, on the table is flower…

 

← Adjectives (předchozí)  Christmas (další) →