Cvičení na doma pro předškolní děti

Výukový plán

Ke každému tématu v omalovánkovém sešitu (jedna stránka nebo dvoustránka sešitu) patří jedno téma v plánu metodiky na doma. Naši lektoři vám každý týden posílají e-mail s hlášením o probrané látce. Podle hlášení snadno dohledáte, které téma děti v kroužku aktuálně probírají a podle toho vyhledejte odpovídající kapitolu metodiky na doma.

Domácí aktivity – u každého tématu pro vás máme několik námětů, jak můžete nová slovíčka nebo slovní spojení s dětmi doma opakovat. Probraná slovíčka s dětmi samozřejmě pravidelně opakujeme při každé hodině v kroužku. Pokud si ale s dětmi nová slovíčka budete opakovat také doma, pomůžete jim, aby si je lépe zapamatovaly.

Nová slovíčka – při výuce v kroužcích vycházíme vždy ze slovní zásoby pracovních sešitů. Množství slovíček v sešitech odpovídá tomu, aby je děti během školního roku mohly bez problémů zvládnout, aniž by se angličtině věnovaly také doma. Na druhou stranu, některé děti jsou jazykově nadané a přirozeně zvídavé a samy chtějí znát další slovíčka, proto Vám zde ve výukovém plánu budeme uvádět také další náměty na slovíčka, které se s dětmi můžete doma učit.

ANGLIČTINA – ZAČÁTEČNÍCI

v termínu probíráme téma přečtěte si zde
říjen GREETINGS – POZDRAVY aktivity, slovíčka
říjen MY FAMILY – MOJE RODINA aktivity, slovíčka
říjen INSTRUCTIONS – POKYNY aktivity, slovíčka
listopad CAN YOU? – UMÍŠ, MŮŽEŠ? aktivity, slovíčka
listopad ANIMALS – ZVÍŘÁTKA aktivity, slovíčka
listopad FOOD – JÍDLO aktivity, slovíčka
prosinec COLORS aktivity, slovíčka
prosinec CHRISTMAS WISH – VÁNOČNÍ PŘÁNÍ aktivity, slovíčka
leden TOYS – HRAČKY aktivity, slovíčka
leden WHAT IS THIS? – CO JE TO? aktivity, slovíčka
únor NUMBERS – ČÍSLA aktivity, slovíčka
únor BODY – TĚLO aktivity, slovíčka
únor CLOTHES – OBLEČENÍ aktivity, slovíčka
březen FRUITS, VEGETABLE – OVOCE, ZELENINA aktivity, slovíčka
duben FAIRY TALES – POHÁDKY aktivity, slovíčka
duben ZOO aktivity, slovíčka
květen HOLIDAYS – PRÁZDNINY aktivity, slovíčka

ANGLIČTINA – POKROČILÍ

v termínu probíráme téma přečtěte si zde
říjen INTRODUCTION – PŘEDSTAVENÍ aktivity, slovíčka
říjen IN THE CLASSROOM – VE TŘÍDĚ aktivity, slovíčka
listopad AT THE PLAYGROUND – NA HŘIŠTI aktivity, slovíčka
listopad ACTIONS/VERBS – AKTIVITY/SLOVESA aktivity, slovíčka
listopad ADJECTIVES – PŘÍDAVNÁ JMÉNA aktivity, slovíčka
prosinec AT HOME – DOMA aktivity, slovíčka
prosinec CHRISTMAS – VÁNOCE aktivity, slovíčka
leden WINTER HOLIDAYS – ZIMNÍ PRÁZDNINY aktivity, slovíčka
leden FAIRY TALES – POHÁDKY aktivity, slovíčka
únor DAILY ACTIVITIES – DENNÍ ČINNOSTI aktivity, slovíčka
únor CLOTHES – OBLEČENÍ aktivity, slovíčka
březen NUMBERS – ČÍSLA aktivity, slovíčka
březen JOBS – POVOLÁNÍ aktivity, slovíčka
duben TRANSPORT – DOPRAVA aktivity, slovíčka
květen SCHOOL – ŠKOLA aktivity, slovíčka