Domů » Jazykové kurzy pro veřejnost » Pomaturitní studium » mezinárodní zkoušky

Mezinárodně uznávané zkoušky s garancíMezinárodně uznávané zkoušky s garancí

Doporučujeme vám využít pomaturitní studium k přípravě na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky:

 • Cambridge ESOL zkoušky KET, PET, FCE a CAE

Zkoušky Cambridge ESOL (s garancí složení!)

Zkoušky Cambridge ESOL patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti (poslech, mluvení, četbu a psaní) a posuzují schopnost kandidátů užívat různých gramatických vazeb a funkcí v autentických životních situacích.

Věříme, že studenti, kteří se s námi během roku zodpovědně připravují na mezinárodní zkoušku, ji na závěr studia složí. Proto jsme se rozhodli poskytnout vám následující garanci:

STUDENTŮM, KTEŘÍ NESLOŽÍ ZKOUŠKU CAMBRIDGE ESOL, UHRADÍME 100 % CENY
ZKOUŠKY NA NEJBLIŽŠÍ OPRAVNÝ TERMÍN.

Garance platí pro všechny studenty, kteří splní tyto podmínky:

 • Budou mít celkovou docházku za celou dobu studia alespoň 80 % a zároveň úspěšně složí příslušnou zkoušku „nanečisto“.
 • Získají min. 80 % ohodnocení v mock testu KET nebo PET.
 • Získají min. 75 % ohodnocení v mock testu FCE nebo CAE.

Pozn.: Mock testy jsou obsahově shodné s testy Cambridge ESOL (KET, PET, FCE a CAE), které budete skládat u British Council.

Zkoušky „nanečisto“ (mock testy)

Jako studenti naší školy máte možnost složit zkoušku „nanečisto“ (anglicky „mock test“), která vám umožní vyzkoušet si autentickou atmosféru zvolené zkoušky, lépe se na zkoušku psychicky připravit, a především získat zpětnou vazbu v tom, jaké jsou vaše šance u zkoušky uspět.

Cambridge ESOL Exam Preparation Centre

Zárukou toho, že vás úspěšně připravíme na jazykové zkoušky Cambridge ESOL, je i skutečnost, že jsme oficiálním přípravným centrem pro všechny typy těchto zkoušek (KET, PET, FCE a CAE). Jako přípravné centrum užíváme oficiální označení:

Cambridge ESOL Exam Preparation Centre

Představujeme jednotlivé zkoušky Cambridge ESOL

Key English Test – KET

Odpovídá kurzům úplní a falešní začátečníci

Zkouška představuje první krok pro studenty, kteří chtějí postoupit k vyšším úrovním. KET je určen začátečníkům, kteří chtějí získat základní znalost angličtiny. Zkoušku lze složit po cca. 180-200 hodinách výuky.

Oficiální stránka zkoušky: exams-ket

Obsah zkoušky:

 • čtení a psaní (90 min.)
 • poslech (cca 40 min.)
 • mluvení (10 – 12 min.)

First Certificate in English – FCE

Odpovídá kurzům středně pokročilí a pokročilí

Zkouška předpokládá zvládnutí anglického jazyka na vyšší středně pokročilé úrovni. Je všeobecně uznávána jako doklad o znalosti anglického jazyka při přijímacím řízení v Čechách i v celé EU. K dosažení této úrovně je potřeba okolo 500 až 600 hodin výuky.

Oficiální stránka zkoušky: exams-fce

Obsah zkoušky:

 • čtení (90 min.)
 • psaní (90 min.)
 • použití angličtiny (75 min.)
 • poslech (cca 40 min.)
 • mluvení (cca 14 min.)

Preliminary English Test – PET

Odpovídá kurzům mírně pokročilí

Znalost anglického jazyka na úrovni zkoušky PET by studentům měla umožnit bezproblémovou komunikaci v anglicky mluvícím prostředí. K dosažení této úrovně je potřeba okolo 380 hodin studia. Zkouška je přibližně na úrovni dvou třetin znalostí nutných pro zkoušku FCE.

Oficiální stránka zkoušky: exams-pet

Obsah zkoušky:

 • čtení a psaní (90 min.)
 • poslech (cca 40 min.)
 • mluvení (10 – 12 min.)

Certificate in Advanced English CAE

Odpovídá kurzům velmi pokročilí

Znalost anglického jazyka na úrovni zkoušky CAE představuje vysokou jazykovou kvalifikaci. Splňuje vstupní požadavek na znalost anglického jazyka většiny univerzit v anglicky mluvících zemích.

Oficiální stránka zkoušky: exams-cae

Obsah zkoušky:

 • čtení (90 min.)
 • psaní (120 min.)
 • použití angličtiny (90 min.)
 • poslech (cca 45 min.)
 • mluvení (15 min.)