Domů Jazykové kurzy pro veřejnost Pomaturitní studium video-vizitka z pomaturitního studia

Video-vizitka pomaturitního studia

V krátké vizitce nahlédnete do tří tříd pomaturitního studia. Záběry s lektory a studenty jsme natáčeli bez předchozí přípravy, abychom autentickou atmosféru kurzů zachytili co nejlépe.

Pomaturitní studium angličtiny a japonštiny 1. ukázka - opakování gramatiky v pomaturitní studiu japonštiny

2. ukázka - konverzace s rodilou mluvčí v pomaturitním studiu angličtiny

3. ukázka - multimediální výuka (širokoúhlé TV jsou nyní ve všech učebnách).

studijní program |  charakteristika studia |  průběh studia |  přihlášení |  rezervace | 
iPad ve výuce |  zkoušky |  lektoři |  učebnice |  pomaturitní studium japonštiny |společné akce |