Domů Jazykové kurzy pro veřejnost Pomaturitní studium studijní program angličtina

Studijní program pomaturitního studia 2014/2015

Studijní program 2014/2015 jsme přizpůsobili třem základním požadavkům, které jako studenti pomaturitního studia budete mít:

 • Konečně se chci naučit pořádně anglicky a složit zkoušku PET.
 • Anglicky umím, ale mám v plánu se zdokonalit a složit zkoušku FCE nebo CAE.
 • Budu se hlásit na VŠ a potřebuji připravit na přijímací zkoušky z angličtiny.

ANGLIČTINA - hlavní předmět

týdně vstupní úroveň jazyk rozvrh cena rezervovat
20 h. úplný začátečník angličtina po-pá, 9:30-12:45 29 900   26 500 rezervace
20 h. falešný začátečník angličtina po-pá, 9:30-12:45 29 900   26 500 rezervace
20 h. mírně pokročilý angličtina po-pá, 9:30-12:45 29 900   26 500 rezervace
20 h. mírně pokročilý angličtina po-pá, 13:30-16:45 26 500   21 500 rezervace
20 h. středně pokročilý angličtina po-pá, 9:30-12:45 29 900   26 500 rezervace
20 h. pokročilý angličtina po-pá, 9:30-12:45 29 900   26 500 rezervace
20 h. velmi pokročilý angličtina po-pá, 9:30-12:45 29 900   26 500 rezervace

Vaše volba vstupní úrovně je pouze orientační, závazné zařazení provedeme společně na základě vstupního testu a pohovoru. Cena nezahrnuje mezinárodní jazykové zkoušky. Cena je osvobozena od DPH.

Akce: Přiveď kamaráda

Získejte dodatečnou slevu 1000,- z  uvedené akční ceny kurzů pomaturitního studia.

Přivedete-li do pomaturitního studia svého kamaráda či kamarádku a nahlásíte nám jeho jméno před tím, než odešle svou rezervaci, dostanete od nás dodatečnou slevu 1000 Kč. Podmínkou pro uplatnění slevy je, aby uvedený kamarád či kamarádka do pomaturitního studia v září skutečně nastoupil.

DOPLŇKOVÉ PŘEDMĚTY 2014/2015

Doplňkové předměty rozšiřují studijní program pomaturitního studia, to znamená, že navazují na dopolední výuku v rozsahu nad rámec 20 hodin týdně a jsou nepovinné.

název lekcí týdně čas/termín cena
Matematika na VŠE a ČZU 64 1× 90 min. 14.00-15.30, od 10/2014 4 950 4 450
Příprava na OSP Scio 50 5 h. 1× za 14 dní 14.00-18.00, od 10/2014 4 950 4 450
Příprava na LF UK 64 1× 90 min. 14.00-15.30, od 10/2014 4 950 4 450
Španělština - aktivně 64 1× 90 min. 14.00-15.30, od 10/2014 4 950 4 450
Francouzština - aktivně 64 1× 90 min. 14.00-15.30, od 10/2014 4 950 4 450
Němčina - aktivně 64 1× 90 min. 14.00-15.30, od 10/2014 4 950 4 450
Úvod do japonštiny 64 1× 90 min. 14.00-15.30, od 10/2014 5 950 5 450
Příprava na zkoušku TOEIC a TOEFL        

Doplňkové předměty jsou otevřené pro širokou veřejnost za běžnou cenu 4 950/5 950 Kč.
Pro studenty pomaturitního studia, kteří studují v naší škole, platí zvýhodněná cena 4 450/5 450 Kč.

Podrobné informace o doplňkových předmětech vám poskytneme na informační schůzce a/nebo po zahájení výuky v září.

Předběžný zájem o doplňkové předměty uveďte při on-line rezervaci pomaturitního studia.

 

UČEBNY

Kurzy pomaturitního studia probíhají v učebnách na adresách:

 • DEJVICKÁ - Jugoslávských partyzánů 26, -M- trasa A, Dejvická - 5 min. MAPA
 • MŮSTEK - Vodičkova 41, -M- trasa A, Můstek - 2 min. MAPA
 • BUDĚJOVICKÁ - Pacovská 31, -M- trasa C, Budějovická - 1 min. MAPA
 • ANDĚL - Na Bělidle 28, -M- trasa B, Anděl MAPA
 • NÁM. MÍRU - nám. Míru 15, -M- trasa A, nám. Míru - 1 min. MAPA
 • NÁM. MÍRU - Slezská 1, -M- trasa A, nám. Míru - 1 min. MAPA

Adresu uveďte při on-line rezervaci pomaturitního studia.

 

ANGLIČTINA - obsah předmětu

Hlavním předmětem pomaturitního studia je anglický jazyk v rozsahu 20 hodin týdně. To odpovídá vyhlášce MŠMT, která definuje pomaturitní studium jako denní intenzivní studium a zajistí vám statut studenta na celý školní rok 2013/2014.

V kurzech s úrovní „úplný začátečník“ a  „falešný začátečník“ se naučíte bez zábran komunikovat anglicky tak, že se bez problémů domluvíte s rodilým mluvčím nebo v rámci budoucího povolání. Po absolvování ročního intenzivního studia AJ budete připraveni:

 • Složit mezinárodní jazykové zkoušky KET.
 • Složit přijímací zkoušky z angličtiny na VŠE, ČZU a dalších VŠ.

V kurzu s úrovní  „mírně pokročilý“ se naučíte bez zábran komunikovat anglicky tak, že se bez problémů domluvíte s rodilým mluvčím nebo v rámci budoucího povolání.

Kurz „mírně pokročilý, odpoledne“ je obsahově totožný s kurzem "mírně pokročilý", rozdíl je jen v čase výuky (nižší cena vychází z obecně menšího zájmu studentů o pomaturitní studium v odpoledních hodinách).

Po absolvování ročního intenzivního studia AJ budete připraveni:

 • Složit mezinárodní jazykové zkoušky PET.
 • Složit přijímací zkoušky z angličtiny na VŠE, ČZU a dalších VŠ.

V kurzech se vstupní úrovní „středně pokročilý“ a  „pokročilý“ dokonale zvládnete anglický jazyk v mluvené i písemné podobě a budete schopni:

 • Složit mezinárodní jazykové zkoušky FCE.
 • Sledovat anglické filmy v původním znění.
 • Studovat v anglickém jazyce na zahraničních univerzitách.

V kurzech se vstupní úrovní „velmi pokročilý“ dokonale zvládnete anglický jazyk v mluvené i písemné podobě a budete schopni:

 • Složit mezinárodní jazykové zkoušky CAE.
 • Užívat jazyk flexibilně a efektivně pro společenské, studijní a profesní účely.
 • Studovat v anglickém jazyce na zahraničních univerzitách.

Pro všechny úrovně platí, že díky ročnímu intenzivnímu studiu jazyka se vaše šance uspět u mezinárodních jazykových zkoušek výrazně zvýší. Studenti naší jazykové školy u zkoušek každoročně dosahují vysoké úspěšnosti přes 95 %.

 

MATEMATIKA NA VŠE A ČZU - doplňkový předmět

Matematika a cizí jazyk tvoří kombinaci testovaných předmětů na většině fakult VŠE a na PEF ČZU. Zvolte si doplňkový předmět matematika a zajistěte si kompletní přípravu na přijímací zkoušky těchto vysokých škol.

Co se v kurzu naučíte?

 • Dozvíte se vše o průběhu a obsahu přijímacích zkoušek z matematiky.
 • Vypočítáte všechny typové příklady, které potřebujete u zkoušek na VŠE nebo ČZU.
 • Budete psát simulované zkoušky, kde si nanečisto vyzkoušíte varianty testů z minulých ročníků.

 

PŘÍPRAVA NA TESTY OSP Scio a TSP MU - doplňkový předmět

Testy obecných studijních předpokladů (OSP), které jsou součástí Národních srovnávacích zkoušek (NSZ), se rychle stávají standardem v oblasti testování uchazečů o studium na VŠ. NSZ dnes nahrazují přijímací řízení na řadě prestižních fakult, jako je právnická fakulta a Fakulta sociálních věd UK nebo národohospodářská fakulta VŠE.

Abychom zajistili vysokou odbornou úroveň předmětu, spolupracujeme s Agenturou FIDO, která je garantem kurzu a zajišťuje lektory a osnovu. Všichni vyučující lektoři jsou certifikováni přímo společností Scio.
 

Co se v kurzu naučíte?

 • Seznámíte se se strukturou testů a naučíte se, jak zvolit celkovou strategii přípravy na přijímací řízení.
 • Důkladně se připravíte na testy OSP Scio, které používají desítky fakult mnoha významných VŠ a univerzit.
 • Vysvětlíme vám postupy a metody, které se při řešení úloh používají.
 • Společně budeme řešit úlohy z testů minulých let.
 • Především si vyzkoušíte řešení konkrétních úloh z analytického a kvantitativního oddílu.
 • S lektory budete konzultovat úlohy, které vám nebudou jasné.
 • Vyzkoušíte si psaní testů nanečisto.

 

Příprava na LF Univerzity Karlovy – doplňkový předmět

Náplň předmětu 100% odpovídá osnovám, které pro přípravu na své přijímací řízení doporučují tři lékařské fakulty Univerzity Karlovy (LF UK). V přípravě využíváme skripta s modelovými otázkami z biologie, chemie a fyziky k přijímacím zkouškám, vydaná Univerzitou Karlovou.

Co se v kurzu naučíte?

 • Dozvíte se vše o průběhu a obsahu přijímacích zkoušek na LF UK.
 • Seznámíte se se všemi typy otázek, které vás při přijímacích zkouškách na LF UK mohou potkat.
 • Budete psát simulované zkoušky, kde si nanečisto vyzkoušíte varianty testů z minulých ročníků.
 • Naučíte se, jak si optimálně rozvrhnout čas tak, abyste v testu získali maximální počet bodů.
 • Vyzkoušíte si ústní přijímací pohovor „nanečisto“, abyste během zkoušky dokázali lépe zvládnout trému.

 

ŠPANĚLŠTINA aktivně - doplňkový předmět

Dvousemestrální kurz aktivní komunikace ve španělštině časově navazuje na dopolední výuku pomaturitního studia. Výuka v rozsahu 90 min. bude probíhat jednou týdně.

V kurzu budete studovat podle učebnic FIESTA. Zvládnete základní gramatiku a především se naučíte aktivně konverzovat ve španělském jazyce.

Co se v kurzu naučíte?

 • Budete schopni bez obtíží aktivně používat základy španělského jazyka.
 • S jistotou se domluvíte v důležitých životních situacích.

Pokročilost kurzu přizpůsobíme znalostem přihlášených studentů, proto v přihlášce uveďte (alespoň orientačně) svou stávající jazykovou úroveň španělštiny.

 

FRANCOUZŠTINA aktivně - doplňkový předmět

Dvousemestrální kurz aktivní komunikace ve francouzštině časově navazuje na dopolední výuku pomaturitního studia. Výuka v rozsahu 90 min. bude probíhat jednou týdně.

V kurzu budete studovat podle učebnic CONNEXIONS. Zvládnete základní gramatiku a především se naučíte aktivně konverzovat ve francouzském jazyce.

Co se v kurzu naučíte?

 • Budete schopni bez obtíží aktivně používat základy francouzského jazyka.
 • S jistotou se domluvíte v důležitých životních situacích.

Pokročilost kurzu přizpůsobíme znalostem přihlášených studentů, proto v přihlášce uveďte (alespoň orientačně) svou stávající jazykovou úroveň francouzštiny.

 

NĚMČINA aktivně - doplňkový předmět

Dvousemestrální kurz aktivní komunikace v němčině časově navazuje na dopolední výuku pomaturitního studia. Výuka v rozsahu 90 min. bude probíhat jednou týdně.

V kurzu budete studovat podle učebnic DELFIN. Zvládnete základní gramatiku a především se naučíte aktivně konverzovat v německém jazyce.

Co se v kurzu naučíte?

 • Budete schopni bez obtíží aktivně používat základy německého jazyka.
 • S jistotou se domluvíte v důležitých životních situacích.

Pokročilost kurzu přizpůsobíme znalostem přihlášených studentů, proto v přihlášce uveďte (alespoň orientačně) svou stávající jazykovou úroveň němčiny.

 

Úvod do japonštiny a japonské kultury

V kurzu japonštiny se seznámíte se základy tohoto krásného jazyka a navíc poznáte:

 • japonskou literaturu,
 • japonské dějiny
 • a nebude chybět ani atraktivní kaligrafie.

Kurz je určen úplným začátečníkům.

 

Příprava na zkoušku TOEIC a TOEFL

Co se v kurzu naučíte?

 • Seznámíte se se strukturou testů a naučíte se, jak zvolit celkovou strategii přípravy k oběma zkouškám.
 • Vysvětlíme vám postupy a metody, které se při skládání zkoušek používají.
 • S lektory budete konzultovat celkovou přípravu.
 • Před oficiální zkouškou podstoupíte tzv. „zkoušku nanečisto“.

 

pomaturitní studium |  charakteristika studia |  průběh studia |  přihlášení |  rezervace | 
iPad ve výuce |  zkoušky |  lektoři |  učebnice |  pomaturitní studium japonštiny | společné akce |