Domů » Jazykové kurzy pro veřejnost » Pomaturitní studium » průběh studia

Průběh pomaturitního studiaPrůběh pomaturitního studia

Pro školní rok 2016/2017 (1. 9. 16 – 30. 6. 17) otevíráme jednoleté denní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR v rozsahu 20 (5 × 4) 45minutových vyučovacích hodin týdně. První pololetí zahrnuje přibližně 360 vyučovacích hodin a druhé pololetí cca 380 hodin výuky.

Program pomaturitního studia

  • velmi malé studijní skupinky (10-14 studentů)
  • 16 vyučovacích hodin týdně
  • 4 vyučovací hodiny doplňujícího programu týdně
  • denně 9.30–12.45 tj. 20 hodin týdně

Cílem programu pomaturitního studia jazyků je připravit vás k mezinárodně uznávaným zkouškám nebo ke státní jazykové zkoušce.

Doplňkový program

  • odborné konzultace s českým vyučujícím a s rodilými mluvčími
  • zlepšování konverzačních dovedností poslechovou formu (např. sledování filmů v originálním znění bez titulků)
  • doporučení přídavných materiálů přispívajících ke zlepšování celkové úrovně psaného i mluveného projevu v jazyce

Status studenta

Studentům bude přiznán status středoškolského studenta ve stejném rozsahu jako na střední škole (sociální a zdravotní pojištění hrazeno státem, daňové úlevy, rodinné přídavky, slevy na dopravu apod.). Podmínkou je složení maturitní zkoušky v roce 2016. Musí se jednat o první maturitu. Tento fakt student doloží maturitním vysvědčením (nebo jeho notářsky ověřenou kopií).

Potvrzení o studiu vydáváme po nástupu ke studiu. Platnost potvrzení je od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017. Podmínkou setrvání ve statusu studenta je, abyste měli minimálně 75% účast na vyučování.

Lektoři

V rámci každého kurzu vyučují čeští lektoři a rodilí mluvčí. Cílem českých lektorů je srozumitelně vyložit a systematicky procvičovat gramatiku. S rodilými mluvčími budete formou skupinové práce trénovat schopnost porozumění a komunikační dovednosti.
Všichni naši lektoři mají odborné jazykové vzdělání a minimálně dva roky pedagogické praxe. Budete-li mít zájem, rádi vám o nich poskytneme další informace nebo vám je osobně představíme.

Garance složení mezinárodně uznávané zkoušky

Zkoušky Cambridge ESOL patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti (poslech, mluvení, četbu a psaní) a posuzují schopnost kandidátů užívat různých gramatických vazeb a funkcí v autentických životních situacích. Věříme, že studenti, kteří se s námi během roku zodpovědně připravují na mezinárodní zkoušku, ji na závěr studia složí. Proto jsme se rozhodli poskytnout vám garanci složení zkoušky.

Rozřazovací testy, jazykové úrovně

Vstupní jazykové úrovně jednotlivých kurzů (začátečník až pokročilý) budou nastaveny s ohledem na to, aby studenti po absolvování pomaturitního studia byli schopni složit odpovídající mezinárodně uznávanou zkoušku.

V rámci přijetí ke studiu každý účastník absolvuje cambridgeský písemný rozřazovací test a ústní jazykový pohovor. Na základě výsledků testu a pohovoru pak společně s vámi zvolíme odpovídající jazykovou úroveň a vhodný kurz. Angličtinu u nás můžete studovat ve všech úrovních.

Učebnice a doprovodné materiály

Pro výuku anglického jazyka jsme zvolili multiúrovňový kurz obecné angličtiny britského nakladatelství Oxford Press – New English File. Výborně kombinuje aktuální mezinárodní témata s každodenními situacemi a klade důraz na současnou slovní zásobu, denně využitelné fráze a srozumitelný přístup ke gramatice.

K učebnicím jsou přiložena originální CD s poslechy, které se používají v hodinách. Výuka je doplněna o další studijní materiály vydané speciálně pro přípravu k mezinárodně uznávaným zkouškám. Mimo jiné jsou to přijímací testy na VŠ z minulých let a ukázkové testy jednotlivých zkoušek PET, FCE a CAE.

Učebny

Pro pomaturitní kurzy využíváme stejné prostory jako pro veřejné kurzy. Při rezervaci pomaturitního studia si můžete zvolit preferovanou učebnu v následujících lokalitách v těsné blízkosti metra: Můstek, Náměstí Míru, Dejvická, Anděl, Budějovická, Vysočanská a Florenc.

Učebny jsou moderně vybavené. Je v nich k dispozici počítač s trvalým připojením k internetu a reproduktory, datový projektor, CD a DVD přehrávač a připojení k internetu přes WIFI. K dispozici je malá kuchyňka a automat na stolní vodu.

Zeptejte se na cokoli o pomaturitním studiu.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.