Domů Jazykové kurzy pro veřejnost Pomaturitní studium průběh studia

Průběh pomaturitního studia

Průběh pomaturitního studia

Pro školní rok 2014/2015 (1. 9. 14 – 30. 6. 15) otevíráme jednoleté denní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR v rozsahu 20 (5 × 4) 45minutových vyučovacích hodin týdně. První pololetí zahrnuje přibližně 360 vyučovacích hodin a druhé pololetí cca 380 hodin výuky.

Program anglického jazyka

  • velmi malé studijní skupinky (10-14 studentů)
  • 16 vyučovacích hodin obecné angličtiny týdně
  • 4 vyučovací hodiny doplňujícího programu týdně
  • denně 9.30–12.45 tj. 20 hodin týdně

Cílem programu anglického jazyka je připravit vás k mezinárodně uznávaným cambridgeským zkouškám PET, FCE a CAE nebo ke státní jazykové zkoušce.

Doplňkový program

  • odborné konzultace s českým vyučujícím a s rodilými mluvčími
  • zlepšování konverzačních dovedností poslechovou formu (např. sledování filmů v originálním znění bez titulků)
  • doporučení přídavných materiálů přispívajících ke zlepšování celkové úrovně psaného i mluveného projevu v jazyce

Status studenta

Studentům bude přiznán status středoškolského studenta ve stejném rozsahu jako na střední škole (sociální a zdravotní pojištění hrazeno státem, daňové úlevy, rodinné přídavky, slevy na dopravu apod.). Podmínkou je složení maturitní zkoušky v roce 2014. Musí se jednat o první maturitu. Tento fakt student doloží maturitním vysvědčením (nebo jeho notářsky ověřenou kopií).

Potvrzení o studiu vydáváme po nástupu ke studiu. Platnost potvrzení je od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. Podmínkou setrvání ve statusu studenta je, abyste měli minimálně 75% účast na vyučování.

 


 

 

pomaturitní studium |  studijní program |  charakteristika studia |  přihlášení |  rezervace | 
iPad ve výuce |  zkoušky |  lektoři |  učebnice |  pomaturitní studium japonštiny | společné akce |

Zeptejte se na cokoli o pomaturitním studiu.

jméno:
E-mail:
telefon:
dotaz:
Ověření
(První písmeno abecedy)