Domů » Jazykové kurzy pro veřejnost » Pomaturitní studium » lektoři

Představujeme vám lektory pomaturitního studia

Za základ vysokého standardu výuky považujeme tým kvalitních českých i zahraničních lektorů. Naši lektoři splňují náročné požadavky Asociace jazykových škol. Samozřejmostí je odborné jazykové vzdělání a minimálně 2 roky pedagogické praxe. Jejich práci trvale prověřujeme, mj. pomocí zpětné vazby od našich studentů. Klademe důraz na dlouhodobé průběžné vzdělávání a dobré pracovní podmínky našeho lektorského týmu.

Angličtina

Tereza Petrů
Tereza Petrů vystudovala koreanistiku na Filozofické fakultě UK v Praze a v současnosti působí jako lektorka anglického a korejského jazyka v kurzech pro veřejnost i ve firmách. Je držitelkou mezinárodních jazykových certifikátů FCE a TOEIC v angličtině. Absolvovala také intenzivní kurz korejského jazyka s dokončenou úrovní C1 v Koreji.

Lauren Conway
Lauren Conway, původem z Kalifornie, je držitelkou mezinárodního lektorského certifikátu TEFL. Kromě své rodné angličtiny mluví také plynule francouzsky. Úspěšně vystudovala historii a religionistiku na univerzitě v Torontu. Její studenti ve firemních, veřejných, pomaturitních i dětských kurzech si chválí její bezprostřednost, energii a snahu zapojit všechny do konverzace v angličtině.

Dita Heriánová
Dita Heriánová je populární lektorka angličtiny a francouzštiny. Studovala ve Francii, je držitelkou lektorského certifikátu TEFL a jazykových certifikátů CPE a DELF. Má mnohaleté zkušenosti s výukou dospělých a se vzděláváním lektorů angličtiny a tlumočníků. Věnuje se také překladatelství a tlumočnictví. Výuce jazyků se věnovala nejprve ve Švédsku, v České republice od roku 2003.

Jon Biddle
Jon Biddle pochází z Velké Británie, kde dlouhodobě vyučoval angličtinu pro cizince. V České republice vyučoval na London Institute a Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů v Praze. Lektorské zkušenosti nabyl také jako hlavní metodik na letních školách v Anglii. Po absolvování univerzity získal lektorskou kvalifikaci TEFL. V Praze se věnuje výuce obchodní a odborné angličtiny zejména pro firemní klientelu.

Matthew Slavik
Matthew Slavik, původem z USA, absolvoval magisterské studium ekologie a environmentalistiky na University of California v USA. Lektorskou kvalifikaci TEFL získal v Praze. Specializuje se na výuku obecné a obchodní angličtiny ve firemních, veřejných i individuálních kurzech. O prázdninách vede také příměstské tábory angličtiny pro děti.

Alžběta Laurincová
Alžběta Laurincová absolvovala magisterské studium anglistiky a amerikanistiky na Filozofické fakultě UK v Praze. Vzdělání si rozšířila získáním osvědčení o pedagogické způsobilosti v Jazykovém centru UK v Praze. Tato lektorka se věnuje výuce jazyků od roku 2013, mimo jiné učila na střední škole a působila jako lektorka pro firemní klientelu. V Praze učí obchodní a odbornou angličtinu a němčinu se specializací na firemní a individuální kurzy.

Amrik Sahnsi
Amrik Sahnsi pochází z Velké Británie. Vystudoval IT na Staffordshire University, poté získal kvalifikaci CELTA pro výuku angličtiny jako cizího jazyka. Učil několik let v Japonsku a ve Španělsku, od roku 2012 pracuje u nás. Miluje hudbu, hraje na kytaru, bendžo, klávesy i bubny, kytar má dokonce celou sbírku. Organizuje mimoškolní aktivity a „movie nights“ pro studenty pomaturitního studia angličtiny.

Španělština

Diego Marchioni
Diego Marchioni je původem z Argentiny, kde absolvoval bakalářské studium výtvarných umění na Universidad Nacional de La Plata. Pedagogické zkušenosti získal jako odborný učitel výtvarných umění v letech 1986–1991. Vedle výuky má profesní zkušenosti na pozici průmyslového designéra. Výuce španělštiny, tlumočení a vzdělávání se v Praze věnuje od roku 2006.

Jorge Ramos
Zkušený lektor španělštiny Jorge Ramos pochází z Mexika. Lektor je absolventem magisterského studia komparativní literatury a antických jazyků. Pedagogické zkušenosti získal Jorge na univerzitě v Mexiku, kde působil jako lektor literatury a filozofie. V Praze se od roku 2009 specializuje na výuku španělštiny v pomaturitním studiu a ve firmách.

Juan Pablo Rodríguez Fernández
Juan je původem ze Španělska, kde vystudoval dějiny umění na Universidad de Santiago de Compostela, také analýzu a management kulturního dědictví na Universitat de Barcelona. Donedávna vyučoval španělský jazyk, historii, umění, hudbu a filozofii na Academia Rosalia de Castro v Santiago de Compostela. Je rodilým mluvčím španělštiny a galicijštiny. Věnuje se také spisovatelské činnosti. V r. 2015 absolvoval kurz vyššího vzdělávání ELE – španělština pro cizince na Universidad Rey Juan Carlos v Madridu.

Martina Grešová
Martina Grešová, původem ze Slovenska, vystudovala bakalářský obor hispanistika na Filozofické fakultě UK v Praze. V akademickém roce 2007/2008 absolvovala studijní pobyt na Universidad de Alicante. V Praze se specializuje na výuku obecné a specializované španělštiny od roku 2012.

Francouzština

Christopher Nealy
Christopher Nealy, původem z USA, je kvalifikovaným a zkušeným lektorem francouzštiny. Je držitelem lektorského certifikátu TEFL a kromě výuky obecného jazyka připravuje studenty také na mezinárodní zkoušky. Žil několik let v Paříži, kde pracoval také jako sommelier. Vedle francouzštiny vyučuje také angličtinu.

Tereza Dejmalová
Tereza Dejmalová vystudovala bakalářský obor specializace v pedagogice – francouzský jazyk a literatura na UK v Praze. V akademickém roce 2009/2010 absolvovala dvousemestrální studijní pobyt na Université de Cergy-Pontoise-Académie de Versailles. V Praze se od roku 2009 specializuje na výuku obecné a obchodní francouzštiny pro firemní klientelu.

Němčina

Barbora Sládková
Barbora Sládková je absolventkou bakalářského studia oboru němčina v podnikatelské sféře na Ostravské univerzitě a zároveň magisterského studia mezinárodních vztahů na Metropolitní univerzitě v Praze. Kvalifikaci si doplnila složením jazykové zkoušky z anglického jazyka na úrovni B2. V rámci své profesní praxe má zkušenosti jako lektorka, překladatelka a tlumočnice.

Kateřina Krausová
Kateřina Krausová vystudovala magisterské studium oboru německý jazyk a výtvarná výchova pro střední školy na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Během studií pracovala jako jazyková asistentka v italské škole. V současné době se věnuje výuce cizích jazyků (angličtina, němčina, italština) a soustředí se také na překladatelskou a tlumočnickou činnost pro zahraniční firmy.

Michal Šindelář
Michal Šindelář je absolventem bakalářského studia germanistiky a geografie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Je držitel certifikátu celosvětově uznávané zkoušky z německého jazyka – DEUTSCH C1. Výuce jazyků německého jazyka pro děti a dospělé se aktivně věnuje již od roku 2010.

Zuzana Schwarzová
Zuzana Schwarzová je absolventkou magisterského studia překladatelství a tlumočnictví v oboru němčina a sociologie na Filozofické fakultě UK v Praze. Lektorka získala pedagogické vzdělání pro učitele cizích jazyků (Zertifikat Deutsch als Fremdsprache) v rámci ročního studijního pobytu na Universität Trier v Německu. Výuce jazyků, tlumočení, překládání a vzdělávání se věnuje od roku 2007.

Japonština

lektor_1Denisa Vostrá
Denisa Vostrá vystudovala japanologii na FF UK a doktorské studium na DAMU. Je odbornicí na japonskou tradiční kulturu a divadlo. Věnuje se redakční činnosti a překládá odborné i umělecké texty. Je spoluautorkou komplexu učebnic Japonština (Grada, 2007). Kromě jazykové školy Spěváček pedagogicky působí také na Slezské univerzitě a MUP.

Pattarawan Youyen
Pattarawan Youyen vystudovala učitelství japonštiny na Univerzitě zahraničních studií v Ósace a poté zde získala doktorát z japonské a thajské lingvistiky. Lektorka má dvacetiletou zkušenost s pedagogickou i metodickou činností na univerzitách v Japonsku, Thajsku a České republice.

lektor_3Julie Honyšová
Julie Honyšová absolvovala japanologii na FF UK. Absolvovala roční pobyt na škole čajového obřadu v Kjótu a dvouměsíční stáž pro učitele japonštiny v japonské Urawě. Japonský jazyk a kulturu vyučuje přes 10 let. Působí i jako tlumočnice a licencovaná průvodkyně.

lektor_4Petra Vitásková
Petra Vitásková vystudovala kaligrafii ve škole Nihon Shodou Kyoiku Gakkai v Tokiu. Má 6 dan v různých disciplínách kaligrafie a zkoušku Shi kyo, která ji opravňuje kaligrafii vyučovat. Kaligrafii učí v naší jazykové škole i ve vlastních večerních kurzech.


 

Zeptejte se na cokoli o našich lektorech

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.