Domů » Jazykové kurzy pro veřejnost » Pomaturitní studium » japonština

Pomaturitní studium japonštiny 2016/17

Chcete se co nejrychleji naučit tento exotický a krásný jazyk? Nic lepšího v nabídce českých škol nenajdete.
Představujeme vám studium, kde se za jediný rok naučíte komunikovat v japonštině.

Zde naleznete leták k pomaturitnímu studiu japonštiny.

Proč studovat japonštinu v JŠ Spěváček:

 • Studiem vás povede spoluautorka učebnice Japonština (Leda, 2007).
 • Dva dny v týdnu budete konverzovat s rodilou mluvčí.
 • Osvojíte si jedinečný vhled do japonské historie a kultury.
 • Výuku písma s certifikovanou mistryní kaligrafie zakončíte vlastní vernisáží.
 • Zúčastníte se čajového obřadu, výstav, prohlídek, promítání i akcí veřejnosti jinak uzavřených.

Jaké jsou praktické přínosy studia?

Mnoha absolventům tohoto kurzu se podařilo uspět v přijímacích zkouškách na japanologii, najít práci v japonských firmách nebo vyjet do Japonska. Pro mnohé to byl, podle jejich vlastních slov, nejzajímavější rok studia v životě.

Kolik pomaturitní studium japonštiny stojí?

týdně vstupní úroveň jazyk rozvrh cena rezervovat
20 h. začátečník japonština po-pá, 9:00-12:15 39 900  37 900 rezervace
20 h. mírně pokročilí japonština po-pá, 9:00-12:15 39 900  37 900 rezervace

Finance a slevy

 • dva veřejné kurzy naší školy zdarma
 • možnost platby formou splátek
 • vrácení školného při přijetí na VŠ
 • studentská karta ISIC

Obsah studia

studium_1Japonská gramatika a písmo

V japonské gramatice a písmu si osvojíte všeobecný přehled o základní japonské gramatice a jejím korektním použití v mluveném i psaném textu. Naučíte se hiraganu, katakanu a cca 300 základních znaků. Budete studovat z učebnic Japonština (Leda, 2007) a Minna no Nihongo 1 a 2.

studium_2

Japonská konverzace

Díky kurzu konverzace s rodilou mluvčí se dorozumíte v základních situacích a pochopíte odlišnosti japonské mentality a kultury. Zkusíte si modelové situace a v praxi využijete osvojenou gramatiku a slovní zásobu – to vše na pozadí japonských reálií. V kurzu budete často pracovat s audiovizuálními pomůckami.

studium_3Tvarosloví a četba textu

V předmětu tvarosloví a četba textu klademe důraz na specifika japonského textu a na odlišnosti mezi mluveným a psaným jazykem. Na vybraných textech se naučíte pasivně porozumět gramatickým strukturám, které jsou nad rámec gramatiky základního kurzu. Získáte také schopnost orientovat se v neznámém textu.

studium_4Historie a kultura

V cyklu přednášek vám poskytneme průřez dějinami a literaturou Japonska od nejstarších dob až po současnost a zahrneme i geografii, nformace o vývoji japanologie a reálie potřebné k pochopení struktury jazyka a způsobu komunikace. Dostanete také seznam doporučené literatury.

studium_5Kaligrafie

V kurzu kaligrafie vám představíme japonskou kulturu a filozofii písma. Vedle nácviku různých druhů písma a kaligrafických technik si vyzkoušíte tradiční japonskou vazbu sešitů. Kurz završíte společnou vernisáží studentských prací. Vaše kaligrafie budou vystaveny ve veřejných prostorách.

Představujeme jazykovou školu SPĚVÁČEK

Jsme moderní jazyková škola s více než 3 000 studenty. Náš akademický tým tvoří 300 lektorů z 32 zemí. Vaše pomaturitním studium japonštiny povedou:

lektor_1Denisa Vostrá
Denisa Vostrá vystudovala japanologii na FF UK a doktorské studium na DAMU. Je odbornicí na japonskou tradiční kulturu a divadlo. Věnuje se redakční činnosti a překládá odborné i umělecké texty. Je spoluautorkou komplexu učebnic Japonština (Grada, 2007). Kromě jazykové školy Spěváček pedagogicky působí také na Slezské univerzitě a MUP.

Pattarawan Youyen
Pattarawan Youyen vystudovala učitelství japonštiny na Univerzitě zahraničních studií v Ósace a poté zde získala doktorát z japonské a thajské lingvistiky. Lektorka má dvacetiletou zkušenost s pedagogickou i metodickou činností na univerzitách v Japonsku, Thajsku a České republice.

lektor_3Julie Honyšová
Julie Honyšová vystudovala japanologii na FF UK. Absolvovala roční pobyt na škole čajového obřadu v Kjótu a dvouměsíční stáž pro učitele japonštiny v japonské Urawě. Japonský jazyk a kulturu vyučuje přes 10 let. Působí i jako tlumočnice a licencovaná průvodkyně.

lektor_4Petra Vitásková
Petra Vitásková vystudovala kaligrafii ve škole Nihon Shodou Kyoiku Gakkai v Tokiu. Má 6 dan v různých disciplínách kaligrafie a zkoušku Shi kyo, která ji opravňuje kaligrafii vyučovat. Kaligrafii učí v JŠ SPĚVÁČEK i ve vlastních večerních kurzech.

 

Další informace a rezervace

Doporučujeme vám, zajistit si místo v pomaturitním studiu japonštiny již nyní prostřednictvím nezávazné on-line rezervace.
Vaše dotazy rádi zodpovíme na lince 800 100 620 nebo prostřednictvím následujícího dotazníku. Odpovíme vám obratem.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Japanese Language Proficiency Test – rozdělení a popis úrovní

JLPT je rozdělen do pěti úrovní. Nejjednodušší je úroveň 5 a nejnáročnější úroveň 1. Každá úroveň se skládá ze slovíček a kanji znaků, poslechu a gramatické části. Požadavky znalostí pro jednotlivé úrovně a dobu trvání jednotlivých částí najdete v následující tabulce.

Úroveň Doba trvání Požadavky
N1
 • Slovíčka a znaky, 45 min.
 • Poslech, 45 min.
 • Gramatika a čtení, 90 min.
Student by měl znát kolem 2 000 znaků kanji a 10 000 slovíček.
N2
 • Slovíčka a znaky, 35 min.
 • Poslech, 40 min.
 • Gramatika a čtení, 70 min.
Student by měl znát kolem 1 000 znaků kanji a 6 000 slovíček.
N3
 • Slovíčka a znaky, 35 min.
 • Poslech, 35 min.
 • Gramatika a čtení 70 min.
Student by měl znát kolem 650 znaků kanji a 3 750 slovíček.
N4
 • Slovíčka a znaky, 25 min.
 • Poslech, 25 min.
 • Gramatika a čtení, 50 min.
Student by měl znát kolem 300 znaků kanji a 1 500 slovíček.
Průměrný počet studijních hodin podle Japan Foundation je 500-750 hodin.
N5
 • Slovíčka a znaky, 25 min.
 • Poslech, 25 min.
 • Gramatika a čtení, 50 min.
Student by měl znát kolem 100 znaků kanji a 800 slovíček.
Průměrný počet studijních hodin podle Japan Foundation je 250-400 hodin.