Pomaturitní studium japonštiny

Chcete se co nejrychleji naučit tento exotický a krásný jazyk?

Nic lepšího v nabídce českých škol nenajdete. Představujeme vám studium, kde se za jediný rok naučíte komunikovat v japonštině.

Zde naleznete leták k pomaturitnímu studiu japonštiny.

Navštivte den otevřených dveří PS japonštiny

Těšíme se na vás 6. 4. od 17.00 na nám. Míru 15, Praha 2. Součástí dne je přednáška Základní východiska japonské kultury (Mgr. Ing. Denisa Vostrá, Ph.D). Všichni účastníci dostanou šálek pravého japonského čaje. Svoji účast prosím potvrďte na skola@spevacek.info.

Proč studovat japonštinu v JŠ Spěváček:

 • Studiem vás povede spoluautorka učebnice Japonština (Leda, 2007).
 • Dva dny v týdnu budete konverzovat s rodilou mluvčí.
 • Osvojíte si jedinečný vhled do japonské historie a kultury.
 • Výuku písma s certifikovanou mistryní kaligrafie zakončíte vlastní vernisáží.
 • Zúčastníte se čajového obřadu, výstav, prohlídek, promítání i akcí veřejnosti jinak uzavřených.

Jaké jsou praktické přínosy studia?

Mnoha absolventům tohoto kurzu se podařilo uspět v přijímacích zkouškách na japanologii, najít práci v japonských firmách nebo vyjet do Japonska. Pro mnohé to byl, podle jejich vlastních slov, nejzajímavější rok studia v životě.

Kolik pomaturitní studium japonštiny stojí?

týdně vstupní úroveň jazyk rozvrh cena rezervovat
20 h. začátečník japonština popá, 9:0012:15 37 900 rezervace
20 h. mírně pokročilí japonština popá, 9:0012:15 37 900 rezervace

Finance a slevy

 • dva veřejné kurzy naší školy zdarma
 • možnost platby formou splátek
 • vrácení školného při přijetí na VŠ
 • studentská karta ISIC

Obsah studia

studium_1Japonská gramatika a písmo
V japonské gramatice a písmu si osvojíte všeobecný přehled o základní japonské gramatice a jejím korektním použití v mluveném i psaném textu. Naučíte se hiraganu, katakanu a cca 300 základních znaků. Budete studovat z učebnic Japonština (Leda, 2007) a Minna no Nihongo 1 a 2.

studium_2

Japonská konverzace
Díky kurzu konverzace s rodilou mluvčí se dorozumíte v základních situacích a pochopíte odlišnosti japonské mentality a kultury. Zkusíte si modelové situace a v praxi využijete osvojenou gramatiku a slovní zásobu – to vše na pozadí japonských reálií. V kurzu budete často pracovat s audiovizuálními pomůckami.

studium_3Tvarosloví a četba textu
V předmětu tvarosloví a četba textu klademe důraz na specifika japonského textu a na odlišnosti mezi mluveným a psaným jazykem. Na vybraných textech se naučíte pasivně porozumět gramatickým strukturám, které jsou nad rámec gramatiky základního kurzu. Získáte také schopnost orientovat se v neznámém textu.

studium_4Historie a kultura
V cyklu přednášek vám poskytneme průřez dějinami a literaturou Japonska od nejstarších dob až po současnost a zahrneme i geografii, nformace o vývoji japanologie a reálie potřebné k pochopení struktury jazyka a způsobu komunikace. Dostanete také seznam doporučené literatury.

studium_5Kaligrafie
V kurzu kaligrafie vám představíme japonskou kulturu a filozofii písma. Vedle nácviku různých druhů písma a kaligrafických technik si vyzkoušíte tradiční japonskou vazbu sešitů. Kurz završíte společnou vernisáží studentských prací. Vaše kaligrafie budou vystaveny ve veřejných prostorách.

Hodnocení našich studentů

Rád bych vyjádřil se studiem svoji velkou spokojenost. Byl to pravděpodobně nejlepší rok studia, který jsem zažil, a to z mnoha důvodů – spolužáci byli nesmírně inteligentní a talentovaní lidé, lektorky velice kvalifikované, aktivní a schopné.

Ondřej, studium japonštiny

Chtěla bych vám moc poděkovat za úžasně strávený rok plný nových poznatků, zábavy a zkušeností. Ani nemohu uvěřit, kolik se toho za rok strávený v pomaturitním studiu událo a kolik jsem toho díky kurzu dokázala. V Japonsku jsem se potom nejen domluvila, ale také jsem byla schopná konverzovat, což bylo naprosto dokonalé.

Helena, studium japonštiny

Představujeme jazykovou školu SPĚVÁČEK

Jsme moderní jazyková škola s více než 3 000 studenty. Náš akademický tým tvoří 300 lektorů z 32 zemí. Vaše pomaturitním studium japonštiny povedou:

Denisa Vostrá

Denisa Vostrá vystudovala japanologii na FF UK a doktorské studium na DAMU. Je odbornicí na japonskou tradiční kulturu a divadlo. Věnuje se redakční činnosti a překládá odborné i umělecké texty. Je spoluautorkou komplexu učebnic Japonština (Grada, 2007). Kromě jazykové školy Spěváček pedagogicky působí také na Slezské univerzitě a MUP.

Pattarawan Youyen

Pattarawan Youyen vystudovala učitelství japonštiny na Univerzitě zahraničních studií v Ósace a poté zde získala doktorát z japonské a thajské lingvistiky. Lektorka má dvacetiletou zkušenost s pedagogickou i metodickou činností na univerzitách v Japonsku, Thajsku a České republice.

Julie Honyšová

Julie Honyšová vystudovala japanologii na FF UK. Absolvovala roční pobyt na škole čajového obřadu v Kjótu a dvouměsíční stáž pro učitele japonštiny v japonské Urawě. Japonský jazyk a kulturu vyučuje přes 10 let. Působí i jako tlumočnice a licencovaná průvodkyně.

Petra Vitásková

Petra Vitásková vystudovala kaligrafii ve škole Nihon Shodou Kyoiku Gakkai v Tokiu. Má 6 dan v různých disciplínách kaligrafie a zkoušku Shi kyo, která ji opravňuje kaligrafii vyučovat. Kaligrafii učí v JŠ SPĚVÁČEK i ve vlastních večerních kurzech.

Další informace a rezervace

Doporučujeme vám zajistit si místo v pomaturitním studiu japonštiny již nyní prostřednictvím nezávazné on-line rezervace.
Vaše dotazy rádi zodpovíme na lince 800 100 620 nebo prostřednictvím následujícího dotazníku. Odpovíme vám obratem.


Japanese Language Proficiency Test – rozdělení a popis úrovní

JLPT je rozdělen do pěti úrovní. Nejjednodušší je úroveň 5 a nejnáročnější úroveň 1. Každá úroveň se skládá ze slovíček a kanji znaků, poslechu a gramatické části. Požadavky znalostí pro jednotlivé úrovně a dobu trvání jednotlivých částí najdete v následující tabulce.

Úroveň Doba trvání Požadavky
N1
 • Slovíčka a znaky, 45 min.
 • Poslech, 45 min.
 • Gramatika a čtení, 90 min.
Student by měl znát kolem 2 000 znaků kanji a 10 000 slovíček.
N2
 • Slovíčka a znaky, 35 min.
 • Poslech, 40 min.
 • Gramatika a čtení, 70 min.
Student by měl znát kolem 1 000 znaků kanji a 6 000 slovíček.
N3
 • Slovíčka a znaky, 35 min.
 • Poslech, 35 min.
 • Gramatika a čtení 70 min.
Student by měl znát kolem 650 znaků kanji a 3 750 slovíček.
N4
 • Slovíčka a znaky, 25 min.
 • Poslech, 25 min.
 • Gramatika a čtení, 50 min.
Student by měl znát kolem 300 znaků kanji a 1 500 slovíček.
Průměrný počet studijních hodin podle Japan Foundation je 500-750 hodin.
N5
 • Slovíčka a znaky, 25 min.
 • Poslech, 25 min.
 • Gramatika a čtení, 50 min.
Student by měl znát kolem 100 znaků kanji a 800 slovíček.
Průměrný počet studijních hodin podle Japan Foundation je 250-400 hodin.

| pomaturitní studium | pomaturitní studium angličtiny | němčiny | španělštiny | francouzštiny |
| cena studiadotazy | zkoušky | lektoři| společné akce | rezervace |

Učebny jazykové školy Praha (9× v Praze na metru)

ANDĚL

Na Bělidle 28, Praha 5

BUDĚJOVICKÁ

Pacovská 31, Praha 4

DEJVICKÁ – Santinka

Nám. Na Santince 2, P 6

FLORENC

Ke Štvanici 4, Praha 8

HRADČANSKÁ

M. Horákové 64/101, P 6

MŮSTEK

Vodičkova 41, Praha 1

NÁMĚSTÍ MÍRU

nám. Míru 15, Praha 2

NÁMĚSTÍ MÍRU

Slezská 1, Praha 2

VYSOČANSKÁ

Kolbenova 1, Praha 9

Kanceláře jazykové školy

náměstí Míru 15, 120 00 Praha 2
náměstí Na Santince 2, 160 00 Praha 6
Podrobné kontakty

800 100 620

skola@spevacek.info