Domů » Jazykové kurzy pro veřejnost » Pomaturitní studium » jak se přihlásit

Jak se přihlásitJak se přihlásit

Přijetí do pomaturitního studia

Na základě vyplněné on-line rezervace kurzu budete zapsáni do seznamu zájemců o pomaturitní studium. Obratem vás budeme kontaktovat s dalšími informacemi. K přijetí do pomaturitního studia je třeba podepsat závaznou přihlášku a uhradit zálohu ve výši 5 000 Kč.

Placení školného

Školné uhradíte buď platbou v hotovosti na adrese jazykové školy nebo bezhotovostním převodem v níže uvedených termínech:

  • Po přihlášení do studia uhradíte zálohu 5 000 Kč. Zaplacením zálohy si zajistíte závaznou rezervaci místa v kurzu. Záloha vám bude započtena do celkové ceny pomaturitního studia nebo vrácena v případě, že budete přijati na vysokou školu.
  • Před nástupem do studia uhradíte zbylou část školného (celková cena mínus záloha).
  • Cena za školné formou dvou splátek vychází z aktuální ceny studia,  která se navyšuje o 3 %. Před nástupem do studia uhradíte 50 % ceny studia a zbylou část školného (50 % ceny mínus záloha) uhradíte v termínu dle splátkového kalendáře.
  • Cena za školné formou sedmi splátek vychází z aktuální ceny studia,  která se navyšuje o 10 %. Před nástupem do studia uhradíte 40 % ceny studia a zbylou část školného (60 % ceny mínus záloha) uhradíte v termínu dle splátkového kalendáře.

Zeptejte se na cokoli o pomaturitním studiu.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.