Domů » Jazykové kurzy pro veřejnost » Pomaturitní studium » iPad ve výuce

Informační technologie (IT) v pomaturitním studiu

Internet, iPady, notebooky a AV technika ve výuce

Základem pomaturitního studia v jazykové škole SPĚVÁČEK je promyšlená metodika a kvalitní lektoři. IT chápeme jako doplňkové učební pomůcky, díky kterým vám výuku můžeme udělat rozmanitější, názornější, zábavnější a tím i efektivnější.

Zhlédněte ukázkové aktivity:

Hangman - interaktivní skupinová hra Hangman – interaktivní skupinová hra
Hangman interaktivní skupinová hra
Hangman je příkladem rychlých her používaných na začátku každého bloku výuky. Úkolem aktivity je zopakovat si a prohloubit aktivní slovní zásobu.

Headline English – výuka ze světového zpravodajství
Headline English výuka ze světového zpravodajství
Lektor společně se studenty vybírá zajímavá témata ze světového zpravodajství. Po přečtení zprávy a zhlédnutí fotografií a případného videa následuje diskuze, při níž se procvičuje slovní zásoba, argumentace v cizím jazyce i gramatika.

TED - porozumění s využitím rozhovorů se zajímavými lidmi

TED porozumění s využitím rozhovorů se zajímavými lidmi
V rámci platformy TED jsou zpřístupněna krátká vystoupení zajímavých lidí z různých oborů. Podle úrovně studentů lektor může pustit titulky pro snadnější porozumění. Aplikace slouží pro nácvik porozumění autentickému jazyku.

Facebook – společné akce i výukové materiály přes FB

Facebook společné akce i výukové materiály přes FB
Prostřednictvím Facebooku lektor a studenti sdílí zajímavé cizojazyčné materiály, odkazují na přínosné webové stránky, doporučují si navzájem užitečné aplikace, pořádají společné akce a komunikují s ostatními pomaturitními třídami.

Crosswords - interaktivní skupinová hra Crosswords – interaktivní skupinová hra

Crosswords interaktivní skupinová hra
Další příklad rychlé interaktivní hry. Soutěží jednotlivci nebo týmy, úkolem je nalézt zadaná slovíčka. Hra slouží k aktivizaci slovní zásoby a je zajímavým zpestřením výuky.

Vaření s Jamie Oliverem - slovíčka, která se hodí

Vaření s Jamie Oliverem slovíčka, která se hodí
Velmi oblíbená aktivita zaměřená na slovní zásobu týkající se vaření. Praktické zaměření a bohatá fotobanka receptů společně s krátkými videoklipy pomáhá dobrému zapamatování. Zařazujeme ráno, kdy studenti ještě nejsou tak hladoví.

Komiksy – výuka, která vás baví

Komiksy výuka, která vás baví
Komiksy jsou skvělým zdrojem autentického jazyka. Titul je vybírán po dohodě se studenty. Bohatý grafický doprovod a rozumné množství textu znamenají, že studenti si lépe zapamatují cílovou slovní zásobu a fráze.

Informační technologie (IT) v pomaturitním studiu

Obecné představení IT ve výuce

Cílem využití IT ve výuce je především doplnit výukový program o zábavní prvek a zároveň využit aktuální témata, při kterých si rozšiřujete praktickou slovní zásobu. V pomaturitním studiu využíváme především iPady a také notebooky, nejčastěji při skupinových aktivitách, jako je sledování videa s titulky, čtení textů, hraní interaktivních skupinových her a podobně.

Naše třídy jsou vybaveny moderní AV technikou (projektory nebo širokoúhlými HD televizory). Zároveň máte možnost kdykoli využít WIFI připojení k internetu, který je dostupný ve všech učebnách.

Důležitou součástí využití IT ve výuce je informační podpora studia a podpora komunikace mezi školou a studenty. Za tím účelem využíváme informační systém školy, kde například najdete přehled docházky nebo informace o probrané látce. Na Facebooku naleznete stránky pomaturitního studia angličtiny i japonštiny, které využíváme např. k organizování společných akcí nebo předávání studijních materiálů. Školní FB stránky v neposlední řadě využijete také ke komunikaci se spolužáky.

Zeptejte se na cokoli o pomaturitním studiu.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.