Domů » Jazykové kurzy pro veřejnost » Pomaturitní studium » charakteristika studia

Charakteristika pomaturitního studiaCharakteristika pomaturitního studia

Lektoři

V rámci každého kurzu vyučují čeští lektoři a rodilí mluvčí. Cílem českých lektorů je srozumitelně vyložit a systematicky procvičovat gramatiku. S rodilými mluvčími budete formou skupinové práce trénovat schopnost porozumění a komunikační dovednosti.
Všichni naši lektoři mají odborné jazykové vzdělání a minimálně dva roky pedagogické praxe. Budete-li mít zájem, rádi vám o nich poskytneme další informace nebo vám je osobně představíme.

Garance složení mezinárodně uznávané zkoušky

Zkoušky Cambridge ESOL patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti (poslech, mluvení, četbu a psaní) a posuzují schopnost kandidátů užívat různých gramatických vazeb a funkcí v autentických životních situacích. Věříme, že studenti, kteří se s námi během roku zodpovědně připravují na mezinárodní zkoušku, ji na závěr studia složí. Proto jsme se rozhodli poskytnout vám garanci složení zkoušky.

Rozřazovací testy, jazykové úrovně

Vstupní jazykové úrovně jednotlivých kurzů (začátečník až pokročilý) budou nastaveny s ohledem na to, aby studenti po absolvování pomaturitního studia byli schopni složit odpovídající mezinárodně uznávanou zkoušku.

V rámci přijetí ke studiu každý účastník absolvuje cambridgeský písemný rozřazovací test a ústní jazykový pohovor. Na základě výsledků testu a pohovoru pak společně s vámi zvolíme odpovídající jazykovou úroveň a vhodný kurz. Angličtinu u nás můžete studovat ve všech úrovních.

Učebnice a doprovodné materiály

Pro výuku anglického jazyka jsme zvolili multiúrovňový kurz obecné angličtiny britského nakladatelství Oxford Press – New English File. Výborně kombinuje aktuální mezinárodní témata s každodenními situacemi a klade důraz na současnou slovní zásobu, denně využitelné fráze a srozumitelný přístup ke gramatice.

K učebnicím jsou přiložena originální CD s poslechy, které se používají v hodinách. Výuka je doplněna o další studijní materiály vydané speciálně pro přípravu k mezinárodně uznávaným zkouškám. Mimo jiné jsou to přijímací testy na VŠ z minulých let a ukázkové testy jednotlivých zkoušek PET, FCE a CAE.

Učebny

Pro pomaturitní kurzy využíváme stejné prostory jako pro veřejné kurzy. Při rezervaci pomaturitního studia si můžete zvolit preferovanou učebnu v následujících lokalitách v těsné blízkosti metra: Můstek, Náměstí Míru, Dejvická, Anděl a Budějovická.

Učebny jsou moderně vybavené. Je v nich k dispozici počítač s trvalým připojením k internetu a reproduktory, datový projektor, CD a DVD přehrávač a připojení k internetu přes WIFI. K dispozici je malá kuchyňka a automat na stolní vodu.

Zeptejte se na cokoli o pomaturitním studiu.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.