Domů » Jazykové kurzy pro veřejnost » Pomaturitní studium » studium angličtiny

Pomaturitní studium angličtiny 2015/16

Stále se můžete zapsat do pomaturitního studia jazyků na rok 2015/2016. Získejte status studenta na celý rok a složte mezinárodně uznávanou zkoušku.

ANGLIČTINA – obsah předmětu

Zajímá vás cena pomaturitního studia angličtiny? Klikněte na tuto stránku.

Hlavním předmětem pomaturitního studia je anglický jazyk v rozsahu 20 hodin týdně. To odpovídá vyhlášce MŠMT, která definuje pomaturitní studium jako denní intenzivní studium a zajistí vám statut studenta na celý školní rok 2014/2015.

V kurzech s úrovní „úplný začátečník“ a  „falešný začátečník“ se naučíte bez zábran komunikovat anglicky tak, že se bez problémů domluvíte s rodilým mluvčím nebo v rámci budoucího povolání. Po absolvování ročního intenzivního studia AJ budete připraveni:

 • Složit mezinárodní jazykové zkoušky KET.
 • Složit přijímací zkoušky z angličtiny na VŠE, ČZU a dalších VŠ.

V kurzu s úrovní  „mírně pokročilý“ se naučíte bez zábran komunikovat anglicky tak, že se bez problémů domluvíte s rodilým mluvčím nebo v rámci budoucího povolání.

Kurz „mírně pokročilý, odpoledne“ je obsahově totožný s kurzem „mírně pokročilý“, rozdíl je jen v čase výuky (nižší cena vychází z obecně menšího zájmu studentů o pomaturitní studium v odpoledních hodinách).

Po absolvování ročního intenzivního studia AJ budete připraveni:

 • Složit mezinárodní jazykové zkoušky PET.
 • Složit přijímací zkoušky z angličtiny na VŠE, ČZU a dalších VŠ.

V kurzech se vstupní úrovní „středně pokročilý“ a  „pokročilý“ dokonale zvládnete anglický jazyk v mluvené i písemné podobě a budete schopni:

 • Složit mezinárodní jazykové zkoušky FCE.
 • Sledovat anglické filmy v původním znění.
 • Studovat v anglickém jazyce na zahraničních univerzitách.

V kurzech se vstupní úrovní „velmi pokročilý“ dokonale zvládnete anglický jazyk v mluvené i písemné podobě a budete schopni:

 • Složit mezinárodní jazykové zkoušky CAE.
 • Užívat jazyk flexibilně a efektivně pro společenské, studijní a profesní účely.
 • Studovat v anglickém jazyce na zahraničních univerzitách.

Pro všechny úrovně platí, že díky ročnímu intenzivnímu studiu jazyka se vaše šance uspět u mezinárodních jazykových zkoušek výrazně zvýší. Studenti naší jazykové školy u zkoušek každoročně dosahují vysoké úspěšnosti přes 95 %.

DOPLŇKOVÉ PŘEDMĚTY 2015/2016

Doplňkové předměty rozšiřují studijní program pomaturitního studia, to znamená, že navazují na dopolední výuku v rozsahu nad rámec 20 hodin týdně a jsou nepovinné.

název lekcí týdně čas/termín cena
Matematika na VŠE a ČZU 64 1× 90 min. 14.00-15.30, od 10/2014 4 950  4 450
Příprava na OSP Scio 50 5 h. 1× za 14 dní 14.00-18.00, od 10/2014 4 950  4 450
Příprava na LF UK 64 1× 90 min. 14.00-15.30, od 10/2014 4 950  4 450
Úvod do japonštiny 64 1× 90 min. 14.00-15.30, od 10/2014 5 950  5 450

Doplňkové předměty jsou otevřené pro širokou veřejnost za běžnou cenu 4 950/5 950 Kč.
Pro studenty pomaturitního studia, kteří studují v naší škole, platí zvýhodněná cena 4 450/5 450 Kč.

Podrobné informace o doplňkových předmětech vám poskytneme na informační schůzce a/nebo po zahájení výuky v září.

Předběžný zájem o doplňkové předměty uveďte při on-line rezervaci pomaturitního studia.

MATEMATIKA NA VŠE A ČZU – doplňkový předmět

Matematika a cizí jazyk tvoří kombinaci testovaných předmětů na většině fakult VŠE a na PEF ČZU. Zvolte si doplňkový předmět matematika a zajistěte si kompletní přípravu na přijímací zkoušky těchto vysokých škol.

Co se v kurzu naučíte?

 • Dozvíte se vše o průběhu a obsahu přijímacích zkoušek z matematiky.
 • Vypočítáte všechny typové příklady, které potřebujete u zkoušek na VŠE nebo ČZU.
 • Budete psát simulované zkoušky, kde si nanečisto vyzkoušíte varianty testů z minulých ročníků.

PŘÍPRAVA NA TESTY OSP Scio a TSP MU – doplňkový předmět

Testy obecných studijních předpokladů (OSP), které jsou součástí Národních srovnávacích zkoušek (NSZ), se rychle stávají standardem v oblasti testování uchazečů o studium na VŠ. NSZ dnes nahrazují přijímací řízení na řadě prestižních fakult, jako je právnická fakulta a Fakulta sociálních věd UK nebo národohospodářská fakulta VŠE.

Abychom zajistili vysokou odbornou úroveň předmětu, spolupracujeme s Agenturou FIDO, která je garantem kurzu a zajišťuje lektory a osnovu. Všichni vyučující lektoři jsou certifikováni přímo společností Scio.
 

Co se v kurzu naučíte?

 • Seznámíte se se strukturou testů a naučíte se, jak zvolit celkovou strategii přípravy na přijímací řízení.
 • Důkladně se připravíte na testy OSP Scio, které používají desítky fakult mnoha významných VŠ a univerzit.
 • Vysvětlíme vám postupy a metody, které se při řešení úloh používají.
 • Společně budeme řešit úlohy z testů minulých let.
 • Především si vyzkoušíte řešení konkrétních úloh z analytického a kvantitativního oddílu.
 • S lektory budete konzultovat úlohy, které vám nebudou jasné.
 • Vyzkoušíte si psaní testů nanečisto.

Příprava na LF Univerzity Karlovy – doplňkový předmět

Náplň předmětu 100% odpovídá osnovám, které pro přípravu na své přijímací řízení doporučují tři lékařské fakulty Univerzity Karlovy (LF UK). V přípravě využíváme skripta s modelovými otázkami z biologie, chemie a fyziky k přijímacím zkouškám, vydaná Univerzitou Karlovou.

Co se v kurzu naučíte?

 • Dozvíte se vše o průběhu a obsahu přijímacích zkoušek na LF UK.
 • Seznámíte se se všemi typy otázek, které vás při přijímacích zkouškách na LF UK mohou potkat.
 • Budete psát simulované zkoušky, kde si nanečisto vyzkoušíte varianty testů z minulých ročníků.
 • Naučíte se, jak si optimálně rozvrhnout čas tak, abyste v testu získali maximální počet bodů.
 • Vyzkoušíte si ústní přijímací pohovor „nanečisto“, abyste během zkoušky dokázali lépe zvládnout trému.

Úvod do japonštiny a japonské kultury

V kurzu japonštiny se seznámíte se základy tohoto krásného jazyka a navíc poznáte:

 • japonskou literaturu,
 • japonské dějiny
 • a nebude chybět ani atraktivní kaligrafie.

Kurz je určen úplným začátečníkům.