Domů » Jazykové kurzy pro veřejnost » Pomaturitní studium » angličtina

Pomaturitní studium angličtiny 2016/17

Hlavním předmětem pomaturitního studia je anglický jazyk v rozsahu 20 hodin týdně. To odpovídá vyhlášce MŠMT, která definuje pomaturitní studium jako denní intenzivní studium a zajistí vám statut studenta na celý školní rok.

Studijní program pomaturitního studia angličtiny se zaměřuje na:

 • Úspěšné složení mezinárodně uznávané zkoušky KET, PET, FCE, CAE a případně přijímací zkoušky na VŠ.
 • Procvičení všech jazykových dovedností – plynulá konverzace, poslech, čtení, gramatika, písemný projev.
 • Rozšíření znalosti kultury a reálií anglicky mluvících zemí.
 • Získání praktické dovednosti v rámci firemní komunikace – životopis, přijímací pohovor, obchodní korespondence, …

září 2016
Stále přijímáme nové studenty do pomaturitního studia.

Pokud máte jakékoliv dotazy, navštivte nás na pobočce nám. Míru 15, Praha 2 kdykoliv od pondělí do pátku mezi 8.30 a 17.00.

Začátečníci a pokročilí začátečníci

V kurzech s úrovní úplný začátečník a pokročilý začátečník se naučíte bez zábran komunikovat anglicky tak, že se bez problémů domluvíte s rodilým mluvčím nebo v rámci budoucího povolání. Po absolvování ročního intenzivního studia AJ budete připraveni:

 • Složit mezinárodní jazykové zkoušky KET.
 • Složit přijímací zkoušky z angličtiny na VŠE, ČZU a dalších VŠ.
Učebnice pro kurzy začátečníci a pokročilí začátečníci Běžná cena Cena po slevě
English File Elementary 3rd Edition
Student´s Book
551 Kč 496 Kč
English File Elementary 3rd Edition
Workbook
331 Kč 298 Kč
English File Pre-Intermediate 3rd Edition
Student´s Book
551 Kč 496 Kč
English File Pre-Intermediate 3rd Edition
Workbook
331 Kč 298 Kč
Cambridge English Key 7 Self Study Pack 770 Kč 693 Kč

Pomaturitní studium angličtiny

září 2016
Stále přijímáme nové studenty do pomaturitního studia.

Pokud máte jakékoliv dotazy, navštivte nás na pobočce nám. Míru 15, Praha 2 kdykoliv od pondělí do pátku mezi 8.30 a 17.00.

Mírně pokročilí

V kurzu s úrovní  mírně pokročilý se naučíte bez zábran komunikovat anglicky tak, že se bez problémů domluvíte s rodilým mluvčím nebo v rámci budoucího povolání.

Kurz mírně pokročilý, odpoledne je obsahově totožný s kurzem „mírně pokročilý“, rozdíl je jen v čase výuky (nižší cena vychází z obecně menšího zájmu studentů o pomaturitní studium v odpoledních hodinách). Po absolvování ročního intenzivního studia AJ budete připraveni:

 • Složit mezinárodní jazykové zkoušky PET.
 • Složit přijímací zkoušky z angličtiny na VŠE, ČZU a dalších VŠ.
Učebnice pro kurzy mírně pokročilí Běžná cena Cena po slevě
English File Pre-Intermediate 3rd Edition Student´s Book 551 Kč 496 Kč
English File Pre-Intermediate 3rd Edition Workbook 331 Kč 298 Kč
English File Intermediate 3rd Edition Student´s Book 551 Kč 496 Kč
English File Intermediate 3rd Edition Workbook 331 Kč 298 Kč
Cambridge University Press Vocabulary for PET 530 Kč 477 Kč

Středně pokročilí

V kurzech se vstupní úrovní středně pokročilý dokonale zvládnete anglický jazyk v mluvené i písemné podobě a budete schopni:

 • Složit mezinárodní jazykové zkoušky FCE.
 • Sledovat anglické filmy v původním znění.
 • Studovat v anglickém jazyce na zahraničních univerzitách.
Učebnice pro kurzy středně pokročilí Běžná cena Cena po slevě
English File Intermediate 3rd Edition Student´s Book 551 Kč 496 Kč
English File Intermediate 3rd Edition Workbook 331 Kč 298 Kč
English File Upper-Intermediate 3rd Edition Student´s Book 551 Kč 496 Kč
English File Upper-Intermediate 3rd Edition Workbook 331 Kč 298 Kč
Successful Cambridge English First 2015 Format 10
Practice Tests Self-Study Edition
550 Kč 495 Kč

Pokročilí

V kurzech se vstupní úrovní pokročilý dokonale zvládnete anglický jazyk v mluvené i písemné podobě a budete schopni:

 • Složit mezinárodní jazykové zkoušky FCE.
 • Sledovat anglické filmy v původním znění.
 • Studovat v anglickém jazyce na zahraničních univerzitách.
Učebnice pro kurzy pokročilí Běžná cena Cena po slevě
English File Upper-Intermediate 3rd Edition Student´s Book 551 Kč 496 Kč
English File Upper-Intermediate 3rd Edition Workbook 331 Kč 298 Kč
Cambridge English First Result 2015 Student´s Book 621 Kč 559 Kč
Cambridge English First Result 2015 Workbook 289 Kč 261 Kč

Velmi pokročilí

V kurzech se vstupní úrovní velmi pokročilý dokonale zvládnete anglický jazyk v mluvené i písemné podobě a budete schopni:

 • Složit mezinárodní jazykové zkoušky CAE.
 • Užívat jazyk flexibilně a efektivně pro společenské, studijní a profesní účely.
 • Studovat v anglickém jazyce na zahraničních univerzitách.
Učebnice pro kurzy velmi pokročilí Běžná cena Cena po slevě
English File Advanced 3rd edition Student´s Book 551 Kč 496 Kč
English File Advanced 3rd edition Workbook 331 Kč 298 Kč
Cambridge English Advanced Result 2015 Student´s Book 621 Kč 559 Kč
Cambridge English Advanced Result 2015 Workbook 311 Kč 280 Kč

Hodnocení od studentů

Olivie
Osobně jsem si nemohla přát lepší lektory. Mladí, se smyslem pro humor a zároveň neztrácí náš respekt. Hlavní ale je, že jsou to rodilí mluvčí jak s britskou, tak americkou angličtinu. Vymýšlíme společné mimoškolní akce a se bavíme jen anglicky, což je skvělé.

kurz angličtiny, pokročilí

Petra
Líbí se mi, jak nám lektoři vysvětlují gramatiku na konkrétních příkladech i to, že s rodilými mluvčími mluvíme jen anglicky. Zároveň nás učí fráze a slovní zásobu. Všichni se snaží vyučovat zábavnou formou a všechno nám dobře vysvětlit. Jsem spokojená.

kurz angličtiny, mírně pokročilí


Lektoři pomaturitního stuida angličtiny

Tereza Petrů
Tereza Petrů vystudovala koreanistiku na Filozofické fakultě UK v Praze a v současnosti působí jako lektorka anglického a korejského jazyka v kurzech pro veřejnost i ve firmách. Je držitelkou mezinárodních jazykových certifikátů FCE a TOEIC v angličtině. Absolvovala také intenzivní kurz korejského jazyka s dokončenou úrovní C1 v Koreji.

Lauren Conway
Lauren Conway, původem z Kalifornie, je držitelkou mezinárodního lektorského certifikátu TEFL. Kromě své rodné angličtiny mluví také plynule francouzsky. Úspěšně vystudovala historii a religionistiku na univerzitě v Torontu. Její studenti ve firemních, veřejných, pomaturitních i dětských kurzech si chválí její bezprostřednost, energii a snahu zapojit všechny do konverzace v angličtině.

Dita Heriánová
Dita Heriánová je populární lektorka angličtiny a francouzštiny. Studovala ve Francii, je držitelkou lektorského certifikátu TEFL a jazykových certifikátů CPE a DELF. Má mnohaleté zkušenosti s výukou dospělých a se vzděláváním lektorů angličtiny a tlumočníků. Věnuje se také překladatelství a tlumočnictví. Výuce jazyků se věnovala nejprve ve Švédsku, v České republice od roku 2003.

Jon Biddle
Jon Biddle pochází z Velké Británie, kde dlouhodobě vyučoval angličtinu pro cizince. V České republice vyučoval na London Institute a Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů v Praze. Lektorské zkušenosti nabyl také jako hlavní metodik na letních školách v Anglii. Po absolvování univerzity získal lektorskou kvalifikaci TEFL. V Praze se věnuje výuce obchodní a odborné angličtiny zejména pro firemní klientelu.
Matthew Slavik
Matthew Slavik, původem z USA, absolvoval magisterské studium ekologie a environmentalistiky na University of California v USA. Lektorskou kvalifikaci TEFL získal v Praze. Specializuje se na výuku obecné a obchodní angličtiny ve firemních, veřejných i individuálních kurzech. O prázdninách vede také příměstské tábory angličtiny pro děti.
Alžběta Laurincová
Alžběta Laurincová absolvovala magisterské studium anglistiky a amerikanistiky na Filozofické fakultě UK v Praze. Vzdělání si rozšířila získáním osvědčení o pedagogické způsobilosti v Jazykovém centru UK v Praze. Tato lektorka se věnuje výuce jazyků od roku 2013, mimo jiné učila na střední škole a působila jako lektorka pro firemní klientelu. V Praze učí obchodní a odbornou angličtinu a němčinu se specializací na firemní a individuální kurzy.
Amrik Sahnsi
Amrik Sahnsi pochází z Velké Británie. Vystudoval IT na Staffordshire University, poté získal kvalifikaci CELTA pro výuku angličtiny jako cizího jazyka. Učil několik let v Japonsku a ve Španělsku, od roku 2012 pracuje u nás. Miluje hudbu, hraje na kytaru, bendžo, klávesy i bubny, kytar má dokonce celou sbírku. Organizuje mimoškolní aktivity a „movie nights“ pro studenty pomaturitního studia angličtiny.

Zeptejte se na cokoli o pomaturitním studiu

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.